Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Webináře se štítkem PAS

Vysílali jsme7. 9. 2021 14:00–15:00
Lektor Mgr. Zuzana Žampachová
Webinář představí problematiku PAS v kontextu vzdělávání a karierového poradenství, přičemž se bude soustředit na problematiku přechodu těchto žáků ze základního do středního vzdělávání. Lektorka: Mgr. Zuzana Žampachová
 
Vysílali jsme9. 6. 2021 20:00–21:00
Lektor Mgr. Lenka Bittmannová
„Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků,“ říká Mgr. Lenka Bittmannová.
 
Vysílali jsme14. 4. 2021 20:00–21:00
Lektor Mgr. et Bc. Julius Bittmann
Mgr. et Bc. Julius Bittmann se již popáté podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole. Tentokrát se zaměříme na patologické vyhýbání požadavkům (nejen) dětí s PAS.
 
Vysílali jsme24. 2. 2021 20:00–21:00
Lektor Mgr. et Bc. Julius Bittmann
Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Mgr. et Bc. Julius Bittmann se již podruhé podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole.
 
Vysílali jsme25. 8. 2020 14:00–15:00
Lektor Mgr. Zuzana Žampachová
Obsah webináře bude zaměřen na získání informací o symptomatice Poruch autistického spektra (PAS) a dopadech této diagnózy do vzdělávání. Budou představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání žáků s PAS. V rámci webináře zazní informace o legislativě spojené se vzděláváním žáků s…
 
Vysílali jsme3. 12. 2019 15:00–16:00
Lektor Mgr. Zuzana Žampachová
Webinář komplexně představuje problematiku PAS a zaměřuje se i na téma vzdělávání v českém školském systému a na současnou legislativu.
 
Vysílali jsme14. 12. 2017 20:00–21:00
Lektor Mgr. Lenka Bittmannová
Z předchozího webináře s Mgr. Lenkou Bittmannovou už víme, jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, nebo jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně. Co by ale mělo předcházet příchodu žáka s PAS a jak by měl být učitel…
 
Vysílali jsme11. 5. 2017 20:00–21:00
Lektor PaedDr. Věra Čadilová
Žáci z předchozího setkání s Mgr. Lenkou Bittmannovou už vyrostli. Jak s nimi tedy pracovat na třetím stupni vzdělávání? To nám poradí PaedDr. Věra Čadilová?
 
Vysílali jsme10. 9. 2014 20:00–21:00
Lektor PaedDr. Věra Čadilová
 
Vysílali jsme21. 5. 2014 20:00–21:00
Lektor PaedDr. Věra Čadilová
Středa 21. 5. 2014, 20:00 Přijměte pozvání na druhé setkání s lektorkou Věrou Čadilovou. Hlavním tématem tohoto setkání je shrnutí legislativní podpory inkluze a její uplatňování v praxi u žáků s PAS. 
 
Vysílali jsme12. 2. 2014 20:00–21:00
Lektor PaedDr. Věra Čadilová
Středa 12. 2. 2014, 20:00 Poruchy autistického spektra, někdy též nazývané pervazivní vývojové poruchy, patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Spektrum představuje skupinu specifických odchylek ve vývoji, které se vyskytují u každého jedince s poruchou autistického spektra v…
 
1