Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Webináře se štítkem online setkání

Vysílali jsme22. 9. 2020 14:00–15:00
Lektor PhDr. Jiřina Novotná
Kulturu školy spoluutváří pedagogická kultura jednotlivých učitelů. Webinář bude zaměřen na self-efficacy učitelů pro společné vzdělávání. Lektorka: PhDr. Jiřina Novotná.
 
Vysílali jsme8. 9. 2020 15:00–16:00
Lektor Mgr. Jiřina Jehličková
Dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá. Dozvíte se, v čem jsou specifické jejich vzdělávací potřeby a jaké jsou možnosti a způsoby nastavování vhodných podpůrných opatření v běžných školách. Lektorka: Mgr. Jiřina Jehličková.
 
Vysílali jsme25. 8. 2020 14:00–15:00
Lektor Mgr. Zuzana Žampachová
Obsah webináře bude zaměřen na získání informací o symptomatice Poruch autistického spektra (PAS) a dopadech této diagnózy do vzdělávání. Budou představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání žáků s PAS. V rámci webináře zazní informace o legislativě spojené se vzděláváním žáků s…
 
Vysílali jsme17. 6. 2020 20:00–21:00
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Chceme mít ve škole žáčky, kteří v 1. třídě plynule prochází výukou čtení a psaní? Lektorka Iva Tomášková poradí rodičům a učitelům dětí předškolního věku, jak nastartovat budoucí čtenáře.
 
Vysílali jsme16. 6. 2020 16:00–17:00
Lektor Mgr. Markéta Olbertová
Webinář bude zaměřen na možnosti využití různých strategií ve výuce. Účastníci se dozví, jaké přístupy mohou volit k žákům s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Jak by měla probíhat výuka v inkluzivní třídě? Lektorka: Mgr. Markéta Olbertová.
 
Vysílali jsme10. 6. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. Helena Kumperová
Mgr. Helena Kumperová se tentokrát zaměří na skryté a nevědomé obsahy vzdělávání, které se učíme, aniž bychom to věděli, odkryje „rekvizity“ i tajemství, kterými škola vzdělává, aniž by si to uvědomila.
 
Vysílali jsme9. 6. 2020 16:00–17:00
Lektoři Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana Grohmanová, Mgr. Ivana Uhrová
Jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou? Jaké formy k tomu lze použít a jakých zásad se držet?
 
Vysílali jsme3. 6. 2020 20:00–21:00
Lektor PhDr. Jitka Gabašová
Jak podporovat pozitivní klima v třídním kolektivu prostřednictvím zážitkových programů? PhDr. Jitka Gabašová se s Vámi již podruhé podělí o své zkušenosti.
 
Vysílali jsme27. 5. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. Jana Rohová
Paní učitelka 1. stupně Jana Rohová nám představí dlouhodobý projekt pro rozvoj čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci s žáky 2. třídy ZŠ. Inspirujte se!
 
Vysílali jsme20. 5. 2020 20:00–21:00
Lektor PhDr. Jitka Gabašová
Jak komunikovat s žáky a studenty tak, abyste předešli konfliktům a přitom umožnili oběma stranám vyjádřit svobodně svůj názor? PhDr. Jitka Gabašová vychází ze své praxe na střední škole a ráda se s Vámi podělí o své zkušenosti.
 
Vysílali jsme13. 5. 2020 20:00–21:00
Lektoři PhDr. Nora Jakobová, Mgr. Petr Chaluš
Také kariéroví poradci se s novou „koronavirovou“ situací museli nějak popasovat. Zajímá vás, jaká doporučení má Mgr. Petr Chaluš a PhDr. Nora Jakobová?
 
Vysílali jsme6. 5. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. Jiří Hruška
Praktických námětů a doporučení ke kooperativnímu učení bylo v únorovém webináři Mgr. Jiřího Hrušky tolik, že prostě muselo následovat pokračování.
 
Vysílali jsme29. 4. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. Jiří Hruška
Tipů pro zavedení formativního hodnocení bylo při webináři v únoru tolik, že nezbylo než neplánovat pokračování. Mgr. Jiří Hruška bude tedy pokračovat v inspiraci.
 
Vysílali jsme28. 4. 2020 15:00–16:00
Lektor PhDr. Marta Franclová Ph.D.
PhDr. Marta Franclová Ph.D. nám předloží jednoduché postupy, jak realizovat smysluplně pedagogickou diagnostiku v omezeném čase vyučovací hodiny, jak vést o tom efektivně záznam nebo jak pracovat s výsledky pedagogické diagnostiky tak, aby to bylo ve prospěch žáků i učitele.
 
Vysílali jsme22. 4. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. Jana Rohová
Jana Rohová nám představí možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení, poradí, na koho se lze obrátit pro odbornou pomoc nebo jak zpracovat plán podpory.
 
Vysílali jsme15. 4. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
A ještě jednou lektor Mgr., Bc. Michael Novotný – tentokrát nám pomůže rozhýbat těla. Těšte se a připravte si cvičební úbory!
 
Vysílali jsme8. 4. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Mgr., Bc. Michael Novotný nám nabídne nejrůznější hry a činnosti, které lze aplikovat v přírodním prostředí. A třeba i s rouškou!
 
Vysílali jsme1. 4. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Víte, jaký je rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám vše vysvětlí a ještě nám ukáže obsah hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti. Máme se na co těšit!
 
Vysílali jsme25. 3. 2020 20:00–21:00
Lektor PhDr. Jan Bárta
Jak přistupovat k naší historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? Již podruhé nás PhDr. Jan Bárta provede ukázkovým dějepisným tématem.
 
Vysílali jsme20. 3. 2020 18:00–19:00
Lektoři Ing. Bořivoj Brdička, Jaroslav Mašek, Daniel Pražák
Žijeme v turbulentní době, která si žádá naši velkou aktivizaci a rychlé poznávání nových věcí. Nepropásněte setkání s B. Brdičkou alias Spomocníkem a jeho hosty!