Domů > Webináře > Webináře s klíčovým slovem „příklady dobré praxe“

Webináře

Webináře s klíčovým slovem příklady dobré praxe

Vysílali jsme 22. 9. 2021 20:00–21:00
Specifika kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nám představí Mgr. Jan Brabec. Nechte se inspirovat aktivitami zaměřenými na…
Lektor/ka: Mgr. Jan Brabec
Vysílali jsme 29. 6. 2021 16:00–17:00
Reálné příklady formativního hodnocení ze základních škol budou komentovány zkušeným odborníkem, který se dlouhodobě problematikou hodnocení zabývá. Lektor:…
Lektor/ka: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Vysílali jsme 9. 6. 2021 20:00–21:00
„Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a…
Lektor/ka: Mgr. Lenka Bittmannová
Vysílali jsme 24. 3. 2021 20:00–21:00
Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem, žákem či studentem (dále jen „žák“) v případech, kdy speciální vzdělávací potřeby žáka…
Lektor/ka: Mgr. Lenka Bittmannová
Zobrazeno 4 z 4 položek