Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nenechte si ujít

Nejnovější záznamy webinářů

Začínáme za
Vysíláme živě29. 9. 2021 20:00–21:00
Lektor Peter Živý
Jaký by měl být rodič nebo učitel, aby dokázal vytvořit vzácnou atmosféru bezpečí a lidského zájmu? Již potřetí se setkáme s Petrem Živým a jeho intuitivní pedagogikou.
 
Vysílali jsme22. 9. 2021 20:00–21:00
Lektor Mgr. Jan Brabec
Specifika kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nám představí Mgr. Jan Brabec. Nechte se inspirovat aktivitami zaměřenými na rozvoj schopností žáků pojmenovat a definovat své kompetence.
 
Začínáme za
Vysíláme živě5. 10. 2021 14:00–15:00
Lektoři PhDr. Renata Votavová, Mgr. Alice Kourkzi–Kašlíková
Webinář představí možnosti realizace podpůrných opatření poskytovaných znevýhodněným žákům při výuce nové Informatiky. Lektorky: PhDr. Renata Votavová a Mgr. Alice Kourkzi–Kašlíková
 
Vysílali jsme21. 9. 2021 8:00–9:00
Lektoři PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová
Webinář je zaměřen na možné způsoby zapojení asistenta pedagoga během distanční výuky. Lektorky: PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová
 
ZRUŠENO
Vysíláme živě6. 10. 2021 20:00–21:00
Lektor Mgr. Jakub Holec
NÁHRADNÍ TERMÍN: 10. 11. 2021. O užitečné aplikace do výuky na ukázkách z přírodovědných předmětů se s námi podělí Mgr. Jakub Holec. Součástí webináře bude také sdílení zkušeností z distanční výuky.
 
Vysílali jsme15. 9. 2021 20:00–21:00
Lektor Mgr. Tomáš Koten
Jak podpořit čtenářskou gramotnost již od prvních krůčků v 1. ročníku? Ujasněme si spolu s Mgr. Tomášem Kotenem, co víme (a měli bychom vědět) o genetické metodě čtení a psaní.
 

Připravované webináře na metodickém portálu Chci upozornit na webinář

Středa
29. 9. 2021
20:00–21:00
Středa
13. 10. 2021
20:00–21:00
Úterý
19. 10. 2021
17:00–18:00
Středa
20. 10. 2021
20:00–21:00
Středa
27. 10. 2021
20:00–21:00