Webináře

Připravujeme

Vysíláme živě 19. 10. 2021 17:00–18:00
Budeme diskutovat nad otázkami, kdy a jak je vhodné, nebo dokonce žádoucí podporovat rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí raného věku a…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysíláme živě 20. 10. 2021 20:00–21:00
O zpestření a zatraktivnění výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se lektoři Bc. Adam Cvik a Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D. snaží ve svých článcích na…
Lektoři: Bc. Adam Cvik, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Vysíláme živě 27. 10. 2021 20:00–21:00
Praktická doporučení jak vstoupit do světa dnešních dětí, jak se jim přiblížit a také jak nastavit zdravé hranice nám nabídnou lektorky Bc. Ida Pencová, Mgr.…
Lektoři: Bc. Ida Pencová, Mgr. Viktória Zemanová

Videozáznamy

Vysílali jsme 13. 10. 2021 20:00–21:00
Jak žáky namotivovat, aby podávali maximální výkon? Jak hodnotit žáky v kooperativní skupině, když každý dělá něco jiného? Tyto a další otázky si kladou Tomáš…
Lektoři: Mgr. Tomáš Koten, Jovanka Rybová
Vysílali jsme 12. 10. 2021 20:00–21:00
Představení příručky „Gramotnosti v ŠVP aneb inspirace pro inovace školního vzdělávacího programu na základní škole“ vytvořené v rámci projektu PPUČ ve…
Lektoři: Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek, PaedDr. Jan Tupý
Vysílali jsme 12. 10. 2021 14:00–15:00
Účastníci webináře se seznámí s výsledky výzkumu ve vybraných krajích, jak učitelé přistupovali k diferenciaci a individualizaci při distanční výuce. Lektorka:…
Lektor/ka: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.

Připravované webináře na metodickém portálu Chci upozornit na webinář

Úterý
19. 10. 2021
17:00–18:00
Středa
20. 10. 2021
20:00–21:00
Středa
27. 10. 2021
20:00–21:00
Středa
3. 11. 2021
20:00–21:00