Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nenechte si ujít

Nejnovější záznamy webinářů

Začínáme za
Vysíláme živě18. 5. 2021 16:00–17:00
Lektoři Mgr. Ivana Uhrová, Mgr. Hana Grohmanová
Webinář zmíní zásady vedení rozhovoru mezi rodinou a školou se zaměřením do praxe. Na kazuistikách ze základní a střední školy lektorky přiblíží specifika komunikace face to face a on-line. Lektorky: Mgr. Ivana Uhrová, Mgr. Hana Grohmanová
 
Vysílali jsme11. 5. 2021 16:00–17:00
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
ADHD (neurovývojová porucha pozornosti s hyperaktivitou) se projeví v rozličném věku života svého nositele. Nejvýrazněji na sebe jedinec s touto poruchou svými projevy většinou upozorní v době povinné školní docházky. Pro zvládání školních požadavků bývá dětem stanovován speciální režim, který…
 
Začínáme za
Vysíláme živě19. 5. 2021 20:00–21:00
Lektoři Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek
Jak zajistit, aby se z ŠVP nestal časem muzejní exponát? Jak zajistit, aby ŠVP stále odrážel realitu školy, potřeby žáků i představy rodičů a zřizovatele? Jak využít potenciálů, nápadů a tvořivosti všech pedagogů školy? Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek se s námi již podruhé podělí o svá…
 
Vysílali jsme5. 5. 2021 20:00–21:00
Lektor Peter Živý
Peter Živý podruhé aneb Nabízíme další dávku intuitivní pedagogiky pro učitele, kteří učí (nejen) distančně.
 
Začínáme za
Vysíláme živě26. 5. 2021 20:00–21:00
Lektor Mgr. Helena Kumperová
Lektorka Mgr. Helena Kumperová nás již provedla skrytým kurikulem, nedirektivní komunikací nebo netradičními postupy při práci s žáky s ADHD. Jsme si jisti, že setkání nad pohádkami bude minimálně pohádkové.
 
Vysílali jsme4. 5. 2021 14:00–15:00
Lektor Mgr. Markéta Olbertová
Jak diferencovat výuku, jak ji přizpůsobit jednotlivým žákům individuálně. Výukové strategie, využití personální podpory. Nastavení kritérií hodnocení a sebehodnocení. Podpora žáků v době distanční výuky. Lektorka: Mgr. Markéta Olbertová
 

Připravované webináře na metodickém portálu Chci upozornit na webinář

Úterý
18. 5. 2021
16:00–17:00
Středa
19. 5. 2021
20:00–21:00
Středa
26. 5. 2021
20:00–21:00
Středa
2. 6. 2021
20:00–21:00