Metodický portál - Webináře

Webináře

Připravujeme

Vysíláme živě 7. 12. 2021 14:00–15:00
Účastníci webináře se seznámí s výsledky výzkumu ve vybraných krajích, jak učitelé přistupovali k diferenciaci a individualizaci při distanční výuce. Lektorka:…
Lektor/ka: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.
Vysíláme živě 8. 12. 2021 20:00–21:00
V zářijovém webináři nám Mgr. Jan Brabec předal zkušenosti s vybranými aktivitami zaměřenými na rozvoj schopností žáků pojmenovat a definovat své kompetence…
Lektor/ka: Mgr. Jan Brabec
Vysíláme živě 15. 12. 2021 20:00–21:00
Mgr. Kateřina Černá učí český jazyk na 1. stupni a výtvarnou výchovu na obou stupních. V prvním plánovaném webináři nám nabídne inspiraci do hodin čtení. A je…
Lektor/ka: Mgr. Kateřina Černá

Videozáznamy

Vysílali jsme 30. 11. 2021 14:00–15:00
Webinář se soustředí na tématiku vzdělávání dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami a přináší nové perspektivy na pojetí koncepce…
Lektor/ka: Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja
Vysílali jsme 24. 11. 2021 20:00–21:00
Mgr. Kateřina Círová, Dis. učí výtvarnou výchovu na druhém stupni od šesté po devátou třídu, a tak se může dlouhodobě věnovat rozvíjení výtvarného myšlení…
Lektor/ka: Mgr. Kateřina Círová, Dis.
Vysílali jsme 23. 11. 2021 16:00–17:00
Copingové strategie v učitelství, praktické ukázky a nácvik. Lektorka: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.
Lektor/ka: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

Připravované webináře na metodickém portálu Chci upozornit na webinář

Středa
15. 12. 2021
20:00–21:00
Středa
15. 12. 2021
20:00–21:00