Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Využití školních zahrad a pozemků – praktická ekologie

Lektor Ing. Václav Kugler
Vysílali jsme18. 2. 2015 20:00–21:00

Školní zahrady a pozemky se dají využívat nejen k výuce v oborech Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce – i o tom bude povídání Ing. Václava Kuglera.

Cíle setkání:
 • Seznámit pedagogy s možnostmi využití školních zahrad.
 • Dát praktický návod jak vytvořit projekt zahrady.
 • Inspirovat k zakládání a obnově zahrad.
 • Ukázat cestu k financování projektů prostřednictvím jasného záměru využití pozemku.
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům prvního i druhého stupně základních škol a učitelům všech typů středních škol, učitelům mateřských škol, učitelům ze školních družin, vedoucím volnočasových aktivit; vedení škol, ekonomům škol, koordinátorům ekologické výchovy, projektovým vedoucím; dalším školským zařízením spravujícím pozemky a jejich zaměstnancům
Setkání je zdarma.

Program:
 • Jak a proč musíme nejdříve určit, komu a k čemu bude zahrada sloužit.
 • Výukové a další prvky (neživé) v zahradě, jaké mohou být a jaký budou plnit účel.
 • Rostliny a živočichové v zahradě.
 • Praktické příklady, využití zahrad a příběhy jejich vzniku (SEV Toulcův dvůr, ZŠ Havlíčkův Brod).
 • Ekonomika projektu založení či rekonstrukce zahrady, rozpočty, struktura nákladů.
 • Odkud a jak získávat prostředky na realizaci projektu.
 • Dotazy účastníků online setkání.
Lektor:

Ing. Václav Kugler


Užitečné odkazy (bude postupně doplněno):