Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

APIV A: Jak podpořit žáka s ADHD limitovaného oslabenými exekutivními funkcemi

Lektor PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová
Vysílali jsme20. 10. 2020 18:00–19:00
Oslabené exekutivní funkce bývají pro žáka s ADHD významným problémem omezujícím nejen jeho školní úspěšnost. Po přiblížení podstaty exekutivních funkcí se budeme zabývat nástroji umožňujícími je alespoň do určité míry stimulovat a posilovat. Lektorka: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

ADHD je neurovývojový syndrom mj. charakteristický narušením mozkových oblastí souvisejících s odpovídajícím fungováním exekutivních funkcí. Exekutivní funkce stojí za plánováním člověka, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti, kvalitou pracovní paměti, obecněji řečeno, za organizací činností a myšlení a jejich vzájemnou souhrou. Oslabené exekutivní funkce bývají pro žáka s ADHD významným problémem omezujícím nejen jeho školní úspěšnost. Po přiblížení podstaty exekutivních funkcí se budeme zabývat nástroji umožňujícími je alespoň do určité míry stimulovat a posilovat, a tak např. regulovat vlastní projevy chování včetně zkratkovitého jednání. Takováto podpora pro zefektivnění duševní činnosti může pomoci u žáků s ADHD alespoň částečně k zmírnění jejich limitů funkčnosti v každodenním životě.

Takováto podpora pro zefektivnění duševní činnosti může pomoci u žáků s ADHD alespoň částečně zmírnit jejich limity funkčnosti v každodenním životě.

Další webináře lektoraPhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová

Žádný další webinář lektora nebyl nalezen.