Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

OBČANEM V EVROPSKÉ UNII

Lektor Mgr. Milan Hrubeš
Vysílali jsme7. 11. 2013 20:00–21:00
Čtvrtek 7. 11. 2013, 20:00 Přijměte pozvání na další webinář z oblasti společenskovědních oborů. Tentokrát jsme pro vás připravili představení lekcí a materiálů Občanem v Evropské unii, které vznikly ve spolupráci Zastoupení Evropské komise v ČR a Centra občanského vzdělávání.

V rámci webináře jsme si představili osm nových výukových lekcí a materiálů, které se věnují aktuálním a kontroverzním tématům spjatým s Evropskou unií. Lekce i materiály jsou koncipované tak, aby vedly studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi. Měly by přispívat k rozvoji aktivního evropského občanství žáků středních škol, založeném na svobodném myšlení opírajícím se o fakta a porozumění.

Setkání lektorsky připravil a vedl Mgr. Milan Hrubeš, DiS., Centrum občanského vzdělávání.

Ke stažení

Obcanem_v_EU_WEBINAR.pdf [Prezentace k setkání]

Další webináře lektoraMgr. Milan Hrubeš