Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Logopedie na ZŠ

Lektor Martina Černá
Vysílali jsme2. 12. 2020 20:00–21:00
V listopadu jsme se od PhDr. Martiny Černé dozvěděli, jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1. stupni. Pojďme udělat další krok a podívejme se na možnosti logopedických cvičení a aktivit napříč předměty.

V listopadu jsme se od PhDr. Martiny Černé dozvěděli, jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1. stupni. Pojďme udělat další krok a podívejme se na možnosti logopedických cvičení a aktivit napříč předměty.

Cíle setkání:

 • seznámit pedagogy ZŠ s jejich možnostmi jak se zapojit do logopedické péče
 • vysvětlit kompetence pracovníků ZŠ a možnosti spolupráce s dalšími odborníky
 • podpořit pedagogy v práci s dětmi s narušenou komunikační schopností (dále jen NKS)
 • sdílet možnosti propojení s výukou
 • sdílet dobrou praxi týkající se efektivní spolupráce s rodiči

Komu je setkání určeno:

 • pedagogům ZŠ na 1. i 2. stupni
 • speciálním pedagogům a školním psychologům pracujícím v rámci ŠPP
 • ředitelům škol
 • logopedickým asistentům

Obsah setkání:

 • legislativní rámec – kompetence pedagogů a ostatních pracovníků poskytujících logopedickou a preventivní péči
 • inkluze a narušená komunikační schopnost – možnosti ZŠ a formy spolupráce jednotlivých pracovišť v rámci MŠMT, MZ a NNO
 • jak se NKS promítá do výuky jednotlivých předmětů a možnosti rozvíjení dovedností žáků s NKS
 • formy práce v běžné výuce, během intervence i v zájmovém kroužku
 • rizika práce s dětmi s NKS a jak se jim vyhnout
 • komunikace a spolupráce s rodiči jako nedílná součást logopedické péče

Setkání je ZDARMA.

Ke stažení