Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Inšpirácie intuitívnej pedagogiky v dobe dištančnej I.

Lektor Peter Živý
Vysílali jsme3. 2. 2021 20:00–21:00
„Každé jedno INTU stretnutie je hlavne sociálne cvičenie, kde sa všetci učíme ako byť s inými ľuďmi tak, že môžem byť sám sebou,“ říká Peter Živý. Myslíte, že jsou v době distanční výuky sociální cvičení důležitá?

Intuitívna pedagogika pochádzajúca zo Švédska zo školy Solvik ponúka mnohé tvorivé podnety pre všetky vzdelávacie iniciatívy, ktoré chcú smerovať učenie viacej ku ľudskosti, komunikácii, spolupráci, kreativite a prirodzeného záujmu o okolitý svet.

V seriálu (dva webináre) sa Peter Živý zameria na inšpirácie pre učitelov, ktorí chcú rásť a rozvíjať sa, obohatiť sa o jedinečný prístup pohľadu na zmysel školy.

Pozornosť je základ pre uskutočňovanie profesnej role pedagoga. Schopnosť sústreďovať pozornosť na rôzne prejavy života okolo nás určuje, či sme naplnení bohatosťou a pestrosťou okolitého světa, ale aj či dokážeme vzbudiť záujem iných ľudí o konkrétnu tému.

Pre lepšie pochopenie tejto ústrednej kvality vzdelávacieho procesu použijeme pohybovo zmyslové hry, ktoré veľmi múdro i zdravo spájajú naše myslenie, cítenie a vôľu v jeden organický celok. Otvoríme veľkú dôležitosť kvality ľudskej komunikácie medzi učiteľom a žiakmi ako základu pre akýkolvek vzájomný informačný prenos.

OBSAH webinára:

- stručný popis vzniku švédskej školy Solvik a jej základné hodnoty

- podrobnejšie priblíženie dôležitosti pohybovo zmyslových hier

- komunikácia ako ústredný všade prítomný aspekt ľudského prepojenia

- aktívna tvorba bezpečného priestoru ako nutný predstupeň procesu učenia sa

- hlbší pohľad na vývojové etapy dieťaťa

- vnútorná práca učiteľa na sebe

- podrobnejší popis pojmu „autonómia namiesto pripôsobenia“

- príbehy z praxe švédskej školy Solvik

Peter Živý

Zážitkový rečník, sociálny inovátor, kultúrny kreatívec, lektor intuitívnej pedagogiky v CZ i SK. Do spoločnosti prináša úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viac na človeka, na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu a spoluprácu.

Už 20 rokov sa venuje spoznávaniu alternatívnych foriem pedagogiky, ktoré pestujú i chránia v Človeku jeho sebaspojenie, rozvíjajú jeho vnútorný potenciál a budujú v ňom skutočný záujem o okolitý SVET. Spolupracuje s mnohými iniciatívami a projektami v priestore vzdelávania, slobodného, dôstojného a zodpovedného podnikania, ekológie, sociálnejšieho usporiadania spoločnosti. Venuje sa verejnému šíreniu dôležitosti hlbšieho spojenia medzi vodou a človekom.