Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

APIV A: Podpůrná opatření pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením v současné praxi

Lektoři Mgr. Václav Chmelíř, Mgr. Jana Janková
Vysílali jsme20. 4. 2021 14:00–15:00
Katalog podpůrných opatření projektu PdF UPOL - vzdělávání žáků se sluchovým a zrakovým postižením v současné praxi. Zraková hygiena. Novinky v oblasti kompenzace sluchových vad. Lektoři: Mgr. Václav Chmelíř, Mgr. Jana Janková.

Informace o úpravě Katalogu PO - na podzim skončil projekt PdF UPOL, který si vytyčil cíl upravit Katalog PO tak, aby více odpovídal současné praxi při společném vzdělávání. Pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením popisuje uplatňování podpůrných opatření během jejich vzdělávání v ZŠ a SŠ.

Účastníci webináře se dozvědí něco o zrakové hygieně, on-line výuce u žáků se zrakovým a sluchovým postižením a novinkách v oblasti kompenzace sluchových vad.