Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

APIV A: Kariérové poradenství u žáků s PAS z pohledu pracovníka ŠPZ

Lektor Mgr. Zuzana Žampachová
Vysílali jsme7. 9. 2021 14:00–15:00
Webinář představí problematiku PAS v kontextu vzdělávání a karierového poradenství, přičemž se bude soustředit na problematiku přechodu těchto žáků ze základního do středního vzdělávání. Lektorka: Mgr. Zuzana Žampachová

Obsah webináře bude zaměřen na seznámení se symptomatikou poruch autistického spektra (PAS) a na dopady této diagnózy do procesu karierového poradenství. Budou představeny specifické metody a postupy využívané jak při vzdělávání žáků s PAS, tak při realizaci karierového poradenství.

Posluchači budou seznámeni s možnostmi podpory při karierovém poradenství v širším slova smyslu včetně možnosti zapojení žáků s PAS do projektů zaměřených na podporu při zaměstnávání. Stěžejní částí webináře bude souhrn doporučení pro přechod žáků s PAS ze základní školy do středního vzdělávání.

Obsah webináře bude zaměřen jak na žáky z hlavního vzdělávacího proudu, tak i na žáky ze škol a tříd zřízených dle §16 (9). V rámci uvedených oblastí budou popsána nejčastěji doporučovaná opatření v rámci karierového poradenství a jejich aplikace v praxi, spolupráce s dalšími organizacemi. Na závěr bude prostor pro diskusi a zodpovězení otázek.