Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Role poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků

Lektor Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Vysílali jsme18. 3. 2020 20:00–21:00
Jak může pomáhat učiteli poradenské pracoviště při vzdělávání nadaných žáků? Nechte se inspirovat Mgr. et Mgr. Dagmar Viláškovou.

Jak může pomáhat učiteli poradenské pracoviště při vzdělávání nadaných žáků? Nechte se inspirovat Mgr. et Mgr. Dagmar Viláškovou. 

Cíle setkání:
  • Školní poradenské pracoviště a jeho roce při identifikaci nadaných žáků.
  • Charakteristické projevy nadaných žáků.
  • Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost". 
  • Možnosti poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy.
  • Představení modelových situací vycházejících z praktických zkušeností lektora s akcelerací nadaných žáků.
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům 1. stupně ZŠ, školním speciálním pedagogů, školním psychologům, výchovným poradcům, rodičům.

Setkání je ZDARMA.

Program setkání:
  • Charakteristiky nadaných, význam péče o nadané žáky, identifikace nadání.
  • Spolupráce školy se školským poradenským zařízením (ŠPZ).
  • Role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ.
  • Týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním, spolupráce rodiny a školy.
  • Možnosti podpory nadaného žáka.
Lektor:

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková – Certifikovaný lektor pro společné vzdělávání, Studovala na MU v Brně – Obor speciální pedagogika pro učitele a Obor Speciální andragogika. Praxe ve školství 27 let na pozicích učitelky MŠ, asistenta pedagoga, učitele na ZŠ, speciálního pedagoga v PPP, odborník na speciální pedagogiku na ČŠI, 11 let školní speciální pedagog, externí vyučující na Ostravské Univerzitě. Lektorská a poradenská činnost v oblastech: Specifické poruchy učení, Speciální pedagogika, Poruchy autistického spektra, Vzdělávání asistentů pedagoga, Školní poradenské pracoviště – kompetence a funkční nastavení spolupráce ve škole, Legislativa v inkluzivním vzdělávání, Vzdělávání nevidomých dětí a žáků. Autorka publikace „Strukturované učení pro žáky s autismem".


Užitečné odkazy (postupně doplníme):