Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

APIV A: Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP na základní škole

Lektor PhDr. Renata Votavová
Vysílali jsme20. 10. 2020 15:00–16:00

Webinář se zaměří na pedagogické postupy, možnosti úprav obsahu vzdělávání, organizaci výuky i způsoby hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které umožní realizovat jejich výuku s ohledem na možnosti a předpoklady těchto žáků. Online setkání poskytne zároveň doporučení, jak pro některé z žáků tato podpůrná opatření písemně plánovat (tedy tvořit individuální vzdělávací plán či jinou podobu plánu) a připomene možnosti využití školního vzdělávacího programu jako východiska tohoto procesu.

Představeny budou konkrétní příklady výuky ze školské praxe formou videosekvencí, příklady pomůcek využitelných ve výuce, ukázky písemných plánů žáků se SVP apod.

Lektorka: PhDr. Renata Votavová