Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Techniky kolegiálního sdílení ve školách: Co je to supervize, intervize atd.?

Lektoři Irena Smetáčková, PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D., Veronika Francová
Vysílali jsme17. 2. 2021 20:00–21:00
Irena Smetáčková, Veronika Pavlas Martanová, Veronika Francová nás seznámí s významem kolegiálního sdílení ve školním prostředí a jeho vybranými podobami.

Cílem webináře je seznámení s významem kolegiálního sdílení ve školním prostředí a jeho vybranými podobami. Užitečnost sdílení potvrdily námi provedené případové studie základních škol i dotazníková šetření mezi vyučujícími. Také jej potvrzují zahraniční i české výzkumy.

Během webináře představíme základní principy a podoby kolegiálního sdílení. Popíšeme formy sdílení: supervize, intervize, mentoring, a dvě techniky: tzv. balintovská skupina a Wanda. Webinář kombinuje teoretické vstupy, příklady ze škol a aktivity pro praktickou reflexi tématu. 

Díky webináři lze lépe porozumět klíčovým pojmům, reflektovat svou vlastní potřebu kolegiálního sdílení a orientovat se v několika základních podobách kolegiálního sdílení.

PRO KOHO JE WEBINÁŘ URČEN:

Webinář je vhodný pro všechny, které téma zajímá. Zejména jej doporučujeme vedení škol všech stupňů a osobám ze školního poradenského pracoviště, případně ze školských poradenských zařízení.