Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

APIV A: Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání a propojení s formativním hodnocením

Lektor Mgr. Alena Kroupová
Vysílali jsme27. 4. 2021 14:00–15:00
Jak vést portfolio, aby se stalo účinným nástrojem pro sledování pokroku a rozvoje dítěte. Druhy a funkce portfolia. Praktické příklady propojení s pedagogickou diagnostikou a jak zapojit děti i rodiče do tvorby portfolia. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová.

Každý žák má jiné vzdělávací potřeby. Učitel si nevystačí pouze s frontální výukou, ale přizpůsobuje metody, obsah učiva i tempo výuky jednotlivým žákům. Jak nejlépe diferencovat výuku a jaké možnosti má pedagog, který přistupuje ke svým žákům individuálně a s respektem k jejich osobnosti?

Zaměříme se na některé výukové strategie, na možnosti využití personální podpory a řekneme si, jak nejlépe nastavovat kritéria hodnocení a sebehodnocení. Budeme se věnovat také aktuálnímu tématu podpory žáků v době distanční výuky a problematice žáků, kterým hrozí selhávání nebo vyčlenění.       

Další webináře lektoraMgr. Alena Kroupová