Domů > Webináře > APIV A: Formativní hodnocení v MŠ
Webinář

APIV A: Formativní hodnocení v MŠ

Vysílali jsme 29. 3. 2022 18:00–19:00
Lektor
Mgr. Alena Kroupová
Záznam webináře
4019x
Pokud si přejete získat nárok na potvrzení za zhlédnutí tohoto webináře, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu, nebo si účet nejprve založit.

Anotace

Ukázky příkladů formativního hodnocení z praxe učitelů mateřských škol, které budou komentovány zkušenou lektorkou. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová

Webinář navazuje na předchozí realizované webináře s tématem hodnocení v MŠ. Připomeneme si základní strategie, které učitel v MŠ při své práci používá a základní podmínky, které je potřeba zajistit. Ukážeme vám konkrétní techniky formativního hodnocení vhodné pro děti v MŠ, které jsou vyzkoušené v praxi. To vše s respektem ke specifikům předškolního vzdělávání. V závěru  bude prostor pro dotazy, komentáře a postřehy.

Doporučujeme

Použité zdroje:
DESATERO: [online] VSMACADEMY, 01.12. 2021, [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: http://vsmacademy.cz/wp-content/uploads/2021/12/desatero-foho.pdf
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.: Systém hodnocení a sebehodnocení žáků. MSD. Brno 2011. ISBN 978-80-7392-169-9.
KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝROČNÍ ZPRÁVA: [online]. Česká školní inspekce, 2021, [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)
NÁDVORNÍKOVÁ, Hana.: Možnosti využití formativního hodnocení v předškolním vzdělávání. Klima školy. Speciál pro mateřské školy 6/2018, 7-12.
NÁMĚTY PRO ZAVÁDĚNÍ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE: [online] VSMACADEMY, 12.12. 2021, [cit. 2022-15-03]. Dostupné z: http://vsmacademy.cz/wp-content/uploads/2021/12/sbornik-nametu-pro-zavadeni-foho.pdf
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+: [online]. MŠMT, 2020, [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.
SLONI: [online]. Metodický portál RVP.CZ, 13.11.2020, [cit. 2022-03-15]. Dostupné z: https://audiovideo.rvp.cz/video/4378/SLONI.html
VIRTUÁLNÍ HOSPITACE ZAMĚŘENÁ NA ZAVÁDĚNÍ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ DĚTÍ: [online] Metodický portál RVP.CZ, 09.10. 2019, [cit. 2022-03-15]. Dostupné z: https://audiovideo.rvp.cz/video/4224/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAVADENI-FORMATIVNIHO-HODNOCENI-DETI.html
WILIAM, Dylan a Siobhán LEAHY. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. [Praha]: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř, [2016]. ISBN isbn978-80-906082-5-2.
 
Doporučené zdroje:
DIGIFOLIO. Inspirace pro předškolní vzdělávání. [online]. Praha: Metodický portál RVP.CZ. [cit. 2022-01-13]. Dostupné z:  https://predskolnivzdelavani.rvp.cz/
KREJČOVÁ, Věra, Jana POCHE KARGEROVÁ a Zora SYSLOVÁ. Individualizace v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN isbn978-80-262-0812-9.
SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4309-7.
NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D: Respektovat a být respektován. PeopleComm. Praha 2020. ISBN 978-80-87917-71-8.
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2018, [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/45304/
WEBINÁŘ. Možnosti formativního hodnocení 2021. [online]. Praha: Metodický portál RVP.CZ. [cit. 2022-03-13]. Dostupné z: https://audiovideo.rvp.cz/video/4457/APIV-A-MOZNOSTI-FORMATIVNIHO-HODNOCENI-V-MATERSKE-SKOLE.html
WEBINÁŘ. Hodnocení v předškolním vzdělávání. Metodický portál RVP.CZ. [cit. 2022-03-13]. Dostupné z: https://audiovideo.rvp.cz/video/4361/HODNOCENI-V-PREDSKOLNIM-VZDELAVANI.html
 
Potvrzení o účasti

Podmínkou získání potvrzení o účasti na webináři je přihlášení k vašemu účtu na Metodickém portálu RVP.CZ před vstupem do živého vysílání a účast na webináři v délce alespoň 45 minut. Pokud nemáte účet, zaregistrovat se můžete zde. Při splnění těchto podmínek bude po skončení webináře potvrzení o účasti dostupné ke stažení na stránce konkrétního webináře. Potvrzení je možné si stáhnout i zpětně, avšak nejdříve u webinářů, které probíhaly od května 2021. Za zhlédnutí záznamu webináře se potvrzení o účasti nevystavuje. Namísto něj je možné získat Potvrzení o zhlédnutí záznamu webináře. Pro získání pozvrzení o zhlédnutí záznamu je nutné být přihlášen/a k uživatelskému účtu na RVP.CZ a přehrát si celý záznam (není nutné záznam vidět celý najednou, systém ukládá informaci o poslední přehrávané části a umožní vám navázat ve sledování, kde jste přestali).

Licence

Webinář je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA 4.0.

Hodnocení od uživatelů

Kateřina Vařeková
29. 03. 2022, 19:10
5 z 5
Děkuji za prima webinář. Vařeková
5 z 5
Lenka Šlosárová
29. 03. 2022, 19:12
5 z 5
Výborný webinář.
5 z 5
Nikola Voženílková
29. 03. 2022, 19:13
5 z 5
Velmi přínosný webinář
5 z 5
Nikola Janotová
29. 03. 2022, 19:13
5 z 5
Velice přínosný, inspirativní webinář, děkuji lektorkám za praktické rady a informace.
5 z 5
Monika Lisková
29. 03. 2022, 19:13
Děkuji za skvělý webinář.
Michaela Novotná
29. 03. 2022, 19:17
4 z 5
Děkuji, webinář byl inspirativní.
4 z 5
Lenka Krákorová
29. 03. 2022, 19:18
Děkuji za velmi pěkný a přínosný webinář.
Štefanie Plešingerová
29. 03. 2022, 19:22
5 z 5
Velice podařený, přínosný, konkrétní webinář s praktickými videoukázkami.
5 z 5
Marcela Bydžovská
29. 03. 2022, 19:26
5 z 5
Praktický webinář, srozumitelný a přínosný. Děkuji
5 z 5
Petra Kaplanová
29. 03. 2022, 20:56
5 z 5
Velmi pěkně vedený webinář, přínosný pro další práci.
5 z 5
kristyna hejlová
03. 04. 2022, 19:27
5 z 5
Moc hezký webinář, ujasnil mi, co je to formativní hodnocení...
5 z 5
Lucie Zikmundová
14. 04. 2023, 17:20
5 z 5
Super webinář :-)
5 z 5
Hana Hemžalová
13. 11. 2023, 18:08
5 z 5
Přínosný webinář
5 z 5
Blanka Vaculovičová
08. 01. 2024, 10:56
5 z 5
Velmi přínosný.
5 z 5
Petra Kohlová
14. 03. 2024, 13:17
5 z 5
Děkuji.
5 z 5
Zuzana Bastlová
24. 04. 2024, 11:08
5 z 5
přínosný webinář
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.