Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků

Lektor doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Vysílali jsme7. 4. 2021 20:00–21:00
Setkání s doc. PaedDr. Janou Škrabánkovou, Ph.D. nabídne účastníkům stručný přehled edukačních a osobnostních specifik nadaných žáků s ohledem na aktuální možnosti výuky. Zajímavé poznatky nabídnou také výsledky dotazníkového šetření skupiny nadaných žáků.

Anotace:

Specifika nadaných žáků budou dána do souvislostí s otázkami, zda nadaným žákům obecně vyhovuje současný stav vzdělávání prostřednictvím online výuky, jak nadaní žáci vnímají online výuku z hlediska oborových specifik konkrétních předmětů (přírodovědných a humanitních) nebo zda online výuka ovlivňuje jejich chápání či porozumění novému učivu. Budou také nabídnuty odpovědi nadaných žáků na otázky, zda jim chybí každodenní kontakt se spolužáky a také s učiteli. Podklady k webináři byly získány dotazníkovým šetřením ve skupině nadaných žáků.

Nástin obsahu webináře:

  • edukační specifika nadaných žáků
  • osobnostní specifika nadaných žáků
  • přístupy nadaných žáků ke vzdělávání (rozdíly v prezenční a online výuce)
  • rozbor názorů nadaných žáků na online výuku v kontextu jejich edukačních specifik a kognitivních schopností
  • rozbor názorů nadaných žáků na online výuku v oborovém kontextu
  • rozbor názorů nadaných žáků na online výuku v interpersonálním kontextu

Komu je webinář určen:

Setkání je určeno učitelům všech stupňů vzdělávání, vedoucím pracovníkům, asistentům pedagoga.

Setkání je zdarma.

Lektorka:

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.