Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

APIV A: Co mohou dělat asistenti v době zrušené prezenční výuky ve školách?

Lektoři PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová
Vysílali jsme21. 9. 2021 8:00–9:00

Záznam webináře není k dispozici.

Webinář je zaměřen na možné způsoby zapojení asistenta pedagoga během distanční výuky. Lektorky: PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová

V rámci semináře se zaměříme na vhodné a možné způsoby zapojení asistentů pedagoga během distanční výuky. U AP se předpokládá převedení jejich práce do distančního modelu v podobné formě, v jaké tato změna probíhá u pedagogů.

U AP, kteří vykonávají svoji činnost jako podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (AP ve školách běžného typu) nutno zdůraznit, že „jejich“ žáci mají na podporu asistentem zákonem dané právo, toto právo platí i v režimu distanční výuky. 

Seznámíte se s činnostmi, které mohou asistenti vykonávat, s odlišnostmi práce školního asistenta v době distanční výuky, uvedeme příklady dobré praxe, na závěr se budeme věnovat diskusi a odpovědím na vaše otázky.

Další webináře lektoraPhDr. et Mgr. Alexandra Kiml

Další webináře lektoraMgr. Jana Vavřincová