Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Kariérové poradenství pro žáky s SVP

Lektor Mgr. Jan Brabec
Vysílali jsme22. 9. 2021 20:00–21:00
Specifika kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nám představí Mgr. Jan Brabec. Nechte se inspirovat aktivitami zaměřenými na rozvoj schopností žáků pojmenovat a definovat své kompetence.

Cíle setkání:

 • seznámit pedagogy ZŠ a SŠ s vybranými postupy kariérového poradenství pro žáky se SVP
 • zorientovat se v základních tematických oblastech a nástrojích, které jsou k dispozici pro práci se žáky s SVP
 • předat účastníkům zkušenosti s vybranými aktivitami zaměřenými na rozvoj schopností žáků pojmenovat a definovat své kompetence pro vzdělávání a trh práce
 • podpořit pedagogy v začleňování prvků kariérového vzdělávání u žáků se SVP
 • osvojit si vybrané postupy práce v online prostředí

Obsah setkání:

 • současné kariérové poradenství a kompetence poradce se zřetelem k cílové skupině žáků se SVP
 • práce v tematických oblastech: sebepoznání, trh práce, sebeprezentace
 • představení osvědčených a dostupných pomůcek pro aktivity ve výuce a poradenství – příklady dobré praxe

Komu je setkání určeno:

 • kariérovým a výchovným poradcům
 • pedagogům 2. stupně ZŠ a pedagogům SŠ
 • dalším zájemcům o kariérové poradenství a kariérové vzdělávání žáků se SVP

Setkání je zdarma.

Lektor:

Mgr. Jan Brabec – působí v Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole Plzeň (pracovišti Info Kariéra) jako kariérový poradce, lektor skupinových workshopů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a lektor DVPP programů kariérového poradenství a vzdělávání včetně související publikační činnosti.

Doporučujeme

 • Národní soustava povolání: https://nsp.cz/

Další webináře lektoraMgr. Jan Brabec

Žádný další webinář lektora nebyl nalezen.