Domů > Webináře > Webináře s klíčovým slovem „diferenciace a individualizace výuky“

Webináře

Webináře s klíčovým slovem diferenciace a individualizace výuky

Vysílali jsme 9. 11. 2021 17:00–18:00
Budeme diskutovat nad tím, na co je nutné se v pedagogickém diagnostikování zaměřovat, abychom podporovali celkový rozvoj každého dítěte. Seznámíme účastníky s…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 31. 8. 2021 14:00–15:00
Webinář se zaměří na podporu dětí cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, a to z pohledu právních předpisů, RVP PV, ŠVP i vlastního průběhu…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 4. 5. 2021 14:00–15:00
Jak diferencovat výuku, jak ji přizpůsobit jednotlivým žákům individuálně. Výukové strategie, využití personální podpory. Nastavení kritérií hodnocení a…
Lektor/ka: Mgr. Markéta Olbertová
Vysílali jsme 27. 4. 2021 14:00–15:00
Jak vést portfolio, aby se stalo účinným nástrojem pro sledování pokroku a rozvoje dítěte. Druhy a funkce portfolia. Praktické příklady propojení s…
Lektor/ka: Mgr. Alena Kroupová
Zobrazeno 4 z 4 položek