Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Webináře se štítkem inkluze

Vysílali jsme16. 6. 2020 16:00–17:00
Lektor Mgr. Markéta Olbertová
Webinář bude zaměřen na možnosti využití různých strategií ve výuce. Účastníci se dozví, jaké přístupy mohou volit k žákům s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Jak by měla probíhat výuka v inkluzivní třídě? Lektorka: Mgr. Markéta Olbertová.
 
Vysílali jsme5. 5. 2020 13:00–14:00
Lektoři PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.
V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni nejen s aktuálními informacemi souvisejícími se vzděláváním žáků s LMP (aktuální legislativa), ale také s modelovou kazuistikou ze vzdělávání žáka s LMP v základní škole. Lektoři: PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.
 
Vysílali jsme1. 4. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Víte, jaký je rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám vše vysvětlí a ještě nám ukáže obsah hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti. Máme se na co těšit!
 
Vysílali jsme9. 10. 2013 20:00–21:00
Lektoři Mgr. Lucie Poláková, Mgr. Ivana Čamková
Středa 9. 10. 2013, 20:00 Být odlišný je normální aneb Jak u žáků rozvíjet toleranci a pochopení pro postižené osoby (nejen spolužáky).
 
1