Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Projektové vyučování na ZŠ

Lektor Mgr. Tomáš Koten
Vysílali jsme2. 5. 2018 20:00–21:00
Oblíbený lektor Tomáš Koten (http://bit.ly/2qKGtqQ) si pro nás po 5 letech připravil opět hodinku, kdy s námi bude sdílet své zkušenosti s projekty a projektovým vyučováním. Nenechte si tuto jedinečnou lekci ujít!

Oblíbený lektor Tomáš Koten (http://bit.ly/2qKGtqQ) si pro nás po 5 letech připravil opět hodinku, kdy s námi bude sdílet své zkušenosti s projekty a projektovým vyučováním. Nenechte si tuto jedinečnou lekci ujít!

Podtitul setkání:
Metodický návod, hry a formy práce pro projektové vyučování a praktickou realizaci průřezových témat (aktivní činnostní učení napříč předměty v kooperativních skupinách).
Anotace setkání:
Léta strávená před školními lavicemi, cestování a návštěva aktivních a inovativních škol přinesla velké množství prakticky ověřených nápadů, postupů, metod a pracovních listů, o které bych se chtěl s Vámi podělit. Snad Vás webinář bude inspirovat k dalším nápadům, jak zkvalitnit výuku, přiblížit ji životní realitě, jak motivovat žáky, jak navodit ve třídě tu správnou pracovní atmosféru a dosáhnout toho, aby výuka byla aktivní, činnostní, zajímavá, vyučování se přiblížilo životní realitě, aby bavilo děti Vás a nebylo nudou.
Všechny metody, pracovní listy a náměty, které zazní při setkání, jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na ZŠ a z nutnosti změny stylu výuky.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno učitelům především 4. a 5. ročníků 1. stupně ZŠ.
Setkání je zdarma.
 
Setkání je určeno všem učitelům, kteří chtějí dosáhnout toho, aby:
  • Vyučování nebyla nuda
  • Děti i učitelé chodili rádi do školy Výuka byla pestrá, hravá a zajímavá
  • Žáky vyučování bavilo
  • Děti podávaly maximální výkon
  • Ve třídě bylo příjemné a nestresující klima
  • Vytvářeli pozitivní vztah dětí k učení
  • Dosahovali vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků
  • Realizovali a naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů
Lektor:
Mgr. Tomáš Koten – absolvent Pedagogické fakulty Ústí nad Labem, vystudoval postgraduální studium školní psychologie pro výchovné poradce UK Praha. V hlavním pracovním poměru zaměstnán jako učitel ZŠ (s úvazkem na prvním i druhém stupni) a pracoval jako výchovný poradce školy. Od roku 2000 spolupracuje s pedagogickými centry a NIDV po celé republice, přednáší, lektoruje a pořádá řadu seminářů, např. Motivace hrou ve vyučování, Kooperativní učení, Projektové vyučování atd. Tyto semináře pořádá také pod hlavičkou společnosti PAU – Přátelé angažovaného učení – na jejich celostátních setkáních. Autor je školitelem koordinátorů tvorby ŠVP a „Akcí na zakázku“. Semináře pořádá i jako výběrové kurzy pro studenty UJEP (Univerzita J. E. Purkyně) v Ústí nad Labem.

Užitečné odkazy (postupně doplníme):