Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Genetická metoda čtení a psaní

Lektor Mgr. Tomáš Koten
Vysílali jsme15. 9. 2021 20:00–21:00
Jak podpořit čtenářskou gramotnost již od prvních krůčků v 1. ročníku? Ujasněme si spolu s Mgr. Tomášem Kotenem, co víme (a měli bychom vědět) o genetické metodě čtení a psaní.

Webinář vychází z dosavadních poznatků psychologického vývoje dítěte. Nabídne účastníkům základní principy genetické metody a systematické členění aktivit a činností při nácviku čtení a psaní, které povedou k různým sociálním dovednostem a literární tvorbě žáka. Předloží metody a postupy, pomocí nichž se žáci naučí během dvou měsíců plynule číst a psát a jsou získáni pro samostatné čtení a tvůrčí psaní.

Metoda, která nevyužívá slabikáře, pomáhá předcházet VPU (dyslexie), motivuje a rozvíjí čtení a psaní s porozuměním.

Setkání je určeno učitelům především prvních ročníků 1. stupně ZŠ.

Setkání je zdarma.

Lektor:

Mgr. Tomáš Koten – absolvent Pedagogické fakulty Ústí nad Labem, vystudoval postgraduální studium školní psychologie pro výchovné poradce UK Praha. V hlavním pracovním poměru zaměstnán jako učitel ZŠ (s úvazkem na prvním i druhém stupni) a pracoval jako výchovný poradce školy. Od roku 2000 spolupracuje s pedagogickými centry a NIDV po celé republice, přednáší, lektoruje a pořádá řadu seminářů, např. Motivace hrou ve vyučování, Kooperativní učení, Projektové vyučování atd. Tyto semináře pořádá také pod hlavičkou společnosti PAU – Přátelé angažovaného učení – na jejich celostátních setkáních. Autor je školitelem koordinátorů tvorby ŠVP a „Akcí na zakázku“. Semináře pořádá i jako výběrové kurzy pro studenty UJEP (Univerzita J. E. Purkyně) v Ústí nad Labem.