Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma

Lektor Mgr. Jana Divoká
Vysílali jsme11. 11. 2020 20:00–21:00
Mgr. Jana Divoká se zabývá komplexní podporou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičů a pedagogických pracovníků, kteří s nimi na školách pracují. Proto si nenechte ujít její druhý webinář!

Cíl setkání:

  • Zprostředkovat účastníkům zkušenosti pedagoga a zároveň psychoterapeuta pracujícího s dětmi s poruchou pozornosti resp. ADHD, ADD
  • Podělit se o v praxi se ukazující funkční možnosti podpory těchto dětí vč. odkazů na zdroje praktických informací k tématu.
  • Pohled pedagoga a psychoterapeuta doplnit i o pohled rodiče dítě s poruchou pozornosti (v kombinaci s poruchami učení)

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno zejména pedagogickým pracovníkům (mateřských, základních i středních škol) či studentům pedagogiky, ale i rodičům dětí s poruchou pozornosti či dalším zájemcům o problematiku.

Setkání je ZDARMA.

Rámcový program setkání / témata:

  • V rámci semináře se dotkneme oblasti teorie (etiologie ADHD, projevů poruchy pozornosti a důsledků pro dítě, možností diagnostiky, souvislostí s dalšími diagnózami atp.)
  • Stěžejní část budou tvořit praktické zkušenosti při práci s dětmi s ADHD, a to jak z pohledu pedagoga, tak i terapeuta a rodiče, ale i dítěte.
  • „Praktická část“ seminář přinese jak několik kazuistik z praxe, tak i možnost diskutovat o vlastních zkušenostech účastníků s dětmi s ADHD ev. jinými přidruženými problémy. Budeme se věnovat sdílení praktických zkušenosti při práci s dětmi s poruchou pozornosti, zejména prodiskutujeme některé postupy či přístupy, které se při práci s dětmi s problémy v učení a chování ukázaly jako užitečné.
  • Po celou dobu setkání bude prostor pro aktivní zapojení účastníků - sdílení zkušeností, kladení dotazů. Pokud máte již nyní k tématu otázky, na které byste chtěli získat odpovědi, můžete je zaslat předem na e-mail: info@janadivoka.cz. Budou zařazeny do programu setkání.

Lektorka:

Mgr. Jana Divoká vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze (obor učitelství pro I. stupeň ZŠ) a mj. prošla výcvikem „Umění terapie“ v systemické a rodinné psychoterapii. Má letité zkušenosti jako pedagog, psychoterapeut, lektor a metodik. Pracovala jako učitelka na 1. i 2. stupni ZŠ, včetně působení ve speciální třídě pro děti s lehkým mentálním postižením. Přednáší na 3. lékařské fakultě UK Základy pedagogiky a speciální pedagogiku budoucí fyzioterapeuty. Vede vlastní poradnu zaměřenou zejména na individuální terapii dětí, dospívajících i dospělých, ale i terapii párovou či rodinnou. Také se v rámci dalších projektů zabývá komplexní podporou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičů a pedagogických pracovníků, kteří s nimi na školách pracují.