Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Praktické využití podpůrných opatření u žáků s PAS v běžných třídách

Lektor Mgr. Lenka Bittmannová
Vysílali jsme24. 3. 2021 20:00–21:00
Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem, žákem či studentem (dále jen „žák“) v případech, kdy speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují v různé míře upravit průběh jeho vzdělávání. Která volit a jak je využít na maximum nám poradí Mgr. Lenka Bittmannová ze SPC při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS).

Cíle setkání:

  • seznámit účastníky s vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálně platném znění a změnami, ke kterým v posledních letech v legislativě upravující vzdělávání této cílové skupiny žáků došlo
  • zaměřit se zejména na praktické a efektivní využití jednotlivých podpůrných opatření ve vzdělávání žáků s PAS v běžných třídách
  • sdílet příklady dobré praxe
  • poskytnout účastníkům prostor pro konzultaci 

Obsah setkání:

  • vyhláška č. 27/2016 Sb. v bodech, změny v legislativě od 1. 9. 2016
  • stupně podpůrných opatření
  • vybraná podpůrná opatření a jejich využití v praxi (metody výuky, úpravy obsahu a výstupů vzdělávání, organizace výuky, personální podpora, pomůcky aj.)
  • spolupráce mezi školou, školským poradenským zařízením a rodiči

Setkání je ZDARMA.

Komu je setkání určeno:

  • pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ
  • speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům

Lektorka:

Mgr. Lenka Bittmannová – působí ve Speciálně pedagogickém centru při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) a mimo jiné se věnuje různým typům besed.