Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS

Lektor Mgr. Lenka Bittmannová
Vysílali jsme9. 6. 2021 20:00–21:00
„Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků,“ říká Mgr. Lenka Bittmannová.

Cíle setkání:

 • seznámit pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ se základními technikami práce se spolužáky dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra
 • podpořit pedagogy v práci s dětmi s PAS ve výuce i mimo ni  
 • vysvětlit specifika chování žáků s PAS
 • seznámit účastníky s možnostmi podpory zapojení těchto žáků do kolektivu
 • sdílet příklady dobré praxe

Obsah setkání:

 • odlišnosti a specifika v chování a komunikaci dětí, žáků a studentů s PAS
 • možnosti rozvoje emočních, komunikačních a sociálních dovedností těchto žáků ve škole
 • techniky práce s kolektivem spolužáků jako prevence šikany a podpora zapojení žáka s PAS do kolektivu;  vysvětlení výjimek, výhod, podpůrných opatření
 • spolupráce s rodiči žáka s PAS a rodiči spolužáků

Setkání je ZDARMA

Komu je setkání určeno:

 • pedagogům MŠ, ZŠ na 1. i 2. stupni a SŠ
 • speciálním pedagogům a školním psychologům, výchovným poradcům a metodikům prevence
 • ředitelům škol

Lektorka:

Mgr. Lenka Bittmannová – působí ve Speciálně pedagogickém centru při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) a mimo jiné se věnuje různým typům besed.