Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Žák s PDA v běžné třídě

Lektor Mgr. et Bc. Julius Bittmann
Vysílali jsme14. 4. 2021 20:00–21:00
Mgr. et Bc. Julius Bittmann se již popáté podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole. Tentokrát se zaměříme na patologické vyhýbání požadavkům (nejen) dětí s PAS.

Anotace:

Patologické vyhýbání se jakýmkoli požadavkům (Pathological demand Avoidance – PDA) nám z hlediska četnosti výskytu diagnózy u žáků s PAS na běžné základní škole stále více vstupuje do pole působnosti. Metodologická a terapeutická opatření jsou, vzhledem k překotnému vývoji této nové diagnózy, zatím spíše nejasná, vágně definovaná a nelze se o ně v prostředí školy, domova či terapie příliš opřít. Pokusíme se proto nahlédnout na PDA z potenciálně funkčních hledisek a nabídnout co možná nejvíce efektivní postupy.

Webinář je zdarma.

Pro koho je webinář určen:

Webinář doporučujeme pedagogům, asistentům pedagoga i rodičům dětí s problémovým chováním.

Lektor:

Mgr. Julius Bittmann – terapeut speciálně pedagogického centra pro žáky s autismem při Národním ústavu pro autismus, absolvent výcviku v kognitivně behaviorální terapii