Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Výuka v zahradě napříč předměty

Lektor Ing. Martin Kříž
Vysílali jsme21. 1. 2016 20:00–21:00
Cílem setkání je motivovat především učitele jiných předmětů než přírodopisu pro výuku v terénu, v přírodě (mimo školní učebnu). Zároveň můžeme společně shromáždit nápady na učební prvky v zahradě z různých škol, proto nemusí setkání být jen „frontálním“ výkladem, ale i výměnou zkušeností.
Lektor ekologických výukových programů Chaloupky o.p.s. Martin Kříž nám představí možnosti výuky v přírodě. Chcete vědět, co je lichenologie nebo fytocenologie, jak by mohla probíhat výuka fyziky v přírodě nebo jak pracovat s metodou badatelského vyučování?
Cíle setkání:

Cílem setkání je motivovat především učitele jiných předmětů než přírodopisu pro výuku v terénu, v přírodě (mimo školní učebnu). Zároveň můžeme společně shromáždit nápady na učební prvky v zahradě z různých škol, proto nemusí setkání být jen „frontálním“ výkladem, ale i výměnou zkušeností.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům 1. i 2. stupně ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a věnovat se budeme těm předmětům, které budou chtít sami účastníci školení (viz podrobnosti v programu).
Setkání je zdarma.

Program:
V rámci setkání se podíváme na to, jak učit v zahradě (nebo třeba i parku za školou) nejrůznější předměty. Připraveny budou prezentace pro matematiku, češtinu, zeměpis i dějepis, samozřejmě přírodopis, ale i cizí jazyky nebo fyziku
Lektor:
Ing. Martin Kříž – vedoucí ekocentra, Ekocentrum Chaloupky Kněžice, Kněžice 109, 675 21 Okříšky. Samozřejmostí služeb centra je školení pro celý učitelský sbor na míru konkrétní školní zahrady, nabídka adekvátní literatury apod.

Užitečné odkazy (postupně doplníme):