Domů > Webináře > Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy
Webinář

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Vysílali jsme 10. 10. 2019 20:00–21:00
Lektor
Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
Záznam webináře
5777x
Pokud si přejete získat nárok na potvrzení za zhlédnutí tohoto webináře, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu, nebo si účet nejprve založit.

Anotace

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se společně zamyslíme nad efektivitou využití pozice asistenta pedagoga s odkazem na vysokoškolské kvalifikační práce, jež se ve svém výzkumném šetření zabývaly rolí, pozicí, efektivitou a pedagogickou realitou působení asistenta pedagoga na základní škole.

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se společně zamyslíme nad efektivitou využití pozice asistenta pedagoga s odkazem na vysokoškolské kvalifikační práce, jež ve svém výzkumném šetření se zabývaly rolí, pozicí, efektivitou a pedagogickou realitou působení asistenta pedagoga na základní škole.

Program setkání:
  • Asistent pedagoga v legislativě
  • Asistent pedagoga – osobnost, role, kompetence.
  • Asistent pedagoga jako „druhé housle“ v symfonickém orchestru celé třídy, jako nedílná součást systému.
  • Mýty o roli asistenta pedagoga
  • Co prožívá asistent?  krátké shrnutí výzkumných šetření z vysokoškolských kvalifikačních prací českých univerzit
  • Místo asistenta ve třídě, vztahová síť kolektivu. 
  • Efektivní využití pozice asistenta pedagoga ve výuce. 

Práce asistenta pedagoga je vázána na přítomnost žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, jemuž je doporučován 3. a vyšší stupeň podpory dle platné legislativy. Nová pozice vyžaduje nové uvažování o plánování procesu výuky pedagogem ve spolupráci s novou podporou pedagogického pracovníka, jímž je asistent pedagoga. Žák, který má doporučenou podporu AP vyžaduje stejnou míru didaktické péče pedagoga, jako ostatní intaktní žáci. Asistent je pracovník podporující  pedagoga v jeho činnosti, vzniká tak neočekávaný tandem pracovníků, jež se společně podílejí na výuce a skutečně se spolu učí "pedagogicky žít. Mýty a skutečnost se týkají  forem jejich společné práce, spolupráce, spolupůsobení na žáky intaktní i se SVP, ale též formy komunikace se žáky, mezi sebou,  rodiči, spolupracovníky, i dalšími pracovníky školy.

Cíle setkání:
  • Přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při využití pozice asistenta pedagoga ve výuce na ZŠ,

  • nabídnout učitelům, asistentům, ale i rodičům, zamyšlení nad pedagogickou podporou asistenta pedagoga v prostředí základní školy na první stupni, ale i na druhém stupni vzdělávání v ZŠ, kdy se výrazně mění vnímání pedagoga a nastává distanciace mezi oběma tábory (učitel x žáci),

  • porozumět dynamice třídního kolektivu, jež potřebuje podpořit při porozumění odlišnosti a nové pozici asistenta pedagoga ve třídě na 2.stupni vzdělávání na ZŠ.

Cílem setkání je porozumět podpoře, resp."podpůrnému opatření - personální podpoře asistentem pedagoga" ve výuce a efektivně využít jeho pozici při řízení inkluzivního procesu ve třídě. Cílem setkání není poskytnout instantní návod, ale především otevřít pedagogickou diskusi nad formami využití pozice asistenta pedagoga v prostředí základní školy a to na první, či druhém stupni vzdělávání. 
Komu je setkání určeno:

Primární cílovou skupinou setkání jsou asistenti pedagoga, pedagogové školního vzdělávání, kteří hledají různé cesty k tomu, aby upevnili vzájemnou spolupráci a podpořili žáka v reedukačním, či kompenzačním procesu přijetí svých omezení a maximální utilizaci dovedností zpět směrem ke společnosti. Setkání je ale určeno všem pro něž je problematika  vzdělávání zajímavým tématem.

Setkání je ZDARMA.
Lektorka:

Mgr. Helena Kumperová – terapeut, lektor, učitel a kouč.


Užitečné odkazy (postupně přidáme):
Potvrzení o účasti

Podmínkou získání potvrzení o účasti na webináři je přihlášení k vašemu účtu na Metodickém portálu RVP.CZ před vstupem do živého vysílání a účast na webináři v délce alespoň 45 minut. Pokud nemáte účet, zaregistrovat se můžete zde. Při splnění těchto podmínek bude po skončení webináře potvrzení o účasti dostupné ke stažení na stránce konkrétního webináře. Potvrzení je možné si stáhnout i zpětně, avšak nejdříve u webinářů, které probíhaly od května 2021. Za zhlédnutí záznamu webináře se potvrzení o účasti nevystavuje.

Soubory ke stažení
 
Typ
Název
 
pdf
prezentace
PDF
Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy.pdf

Licence

Webinář je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Hodnocení od uživatelů

Webinář nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.