Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

APIV A: Komunikace rodina–škola

Lektoři Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana Grohmanová, Mgr. Ivana Uhrová
Vysílali jsme9. 6. 2020 16:00–17:00
Jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou? Jaké formy k tomu lze použít a jakých zásad se držet?
Anotace setkání:

V průběhu webináře se dozvíte jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou. Jak budovat vzájemně dobré vztahy při respektování rolí rodič x škola. O čem by měli být informováni rodiče, o čem škola. Jaké jsou zásady v komunikaci a které časté chyby dělají pedagogové i rodiče. Jaké jsou formy komunikace s rodiči včetně role sociálních sítí. Přinesla doba distančního vzdělávání bez osobní účasti žáků v této oblasti něco nového? 

Setkání je ZDARMA. 
Lektorky:

Mgr. Jana Mrázková – speciální pedagožka na pražské základní škole, metodička pracovníků školních poradenských pracovišť pod Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje. Na Pedagogické fakultě UK se podílí na kurzu ČŽV pro školní speciální pedagogy a psychology.

Mgr. Hana Grohmanová – speciální pedagožka. Pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, kde je také metodičkou školních psychologů a speciálních pedagogů. Je školním psychologem na gymnáziu.

Mgr. Ivana Uhrová – působí jako speciální pedagožka v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje (v současné době na mateřské dovolené). V minulosti působila v projektech na podporu inkluze a pod vedením Nové školy.


Užitečné odkazy (postupně přidáme):