Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

APIV A: Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí v mateřské škole

Lektor Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme15. 6. 2021 14:00–15:00
Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí. Budeme se věnovat odbourávání mýtů, které brání vytváření dobrého klimatu mateřské školy a přijetí každého dítěte bez předsudků a vnitřního odmítání. Budeme se společně učit klást sobě i druhým správné otázky, směřující k prospěchu a rozvoji dítěte. Lektorka: Mgr. Hana Splavcová

Tentokrát využijeme spojení dvou témat, která spolu úzce souvisejí. Zdravé klima je totiž jednou ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí. Jedině v dobrém prostředí, kde fungují pozitivní a důvěryhodné vztahy, je možné věnovat dětem a jejich rodinám potřebnou péči. Budeme se věnovat odbourávání mýtů, které brání vytváření dobrého klimatu mateřské školy a přijetí každého dítěte bez předsudků a vnitřního odmítání. Budeme se společně učit klást sobě i druhým správné otázky, směřující k prospěchu a rozvoji dítěte. To nám umožní vidět potřeby dítěte v širších souvislostech.