Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak na rozvoj podnikavosti ve škole

Lektoři Ing. Kateřina Lichtenberková, Ing. Lukáš Hula
Vysílali jsme6. 3. 2018 17:00–18:00
Pojďme si shrnout, co se skrývá pod termínem výchova k podnikavosti, jaké projekty se jí aktuálně věnují a jak je možné s podnikavostí pracovat na základní či střední škole.
Anotace setkání:

Podnikatelské kompetence jsou dnes (nejen) v Evropě chápány jako jedny z nejdůležitějších pro život a s rozmachem Průmyslu 4.0 se tento směr bude ještě prohlubovat. Téma výchovy k podnikavosti nabývá v poslední době na vážnosti i v ČR, což se ukazuje např. v případě akčních plánů rozvoje vzdělávání krajů, obcí a škol, kam se dostala jako jedna z povinných oblastí. Pojďme si shrnout, co se pod touto oblastí skrývá, jaké projekty se jí aktuálně věnují a předat si zkušenosti, jak je možné s podnikavostí pracovat na základní či střední škole.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům základních a středních škol. 
Setkání je zdarma.

Obsah:
  • Co je výchova k podnikavosti (VkP) – shrnutí
  • Projekty NÚV, které se zaměřují na podnikavost
  • Podnikavost a akční plánování – co plánují v této oblasti kraje a školy
  • Praktické zkušenosti s VkP na základní / střední škole 
  • Diskuse
Lektoři:
Ing. Kateřina Lichtenberková – garant intervence Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v projektu P-KAP.
Ing. Lukáš Hula – odborný garant NÚV.

Užitečné odkazy (postupně doplníme):
TOTO SETKÁNÍ PROBĚHLO V RÁMCI AKCE TÝDEN OTEVŘENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ