Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak nastartovat výtvarné myšlení žáků na 2. stupni ZŠ

Lektor Mgr. Kateřina Círová, Dis.
Vysílali jsme8. 9. 2021 20:00–21:00
Mgr. Kateřina Círová, Dis. učí výtvarnou výchovu na druhém stupni od šesté po devátou třídu, a tak se může dlouhodobě věnovat rozvíjení výtvarného myšlení starších žáků jako nezbytné součásti výtvarné činnosti žáků. Přijměte pozvání na její webinář a nechte se inspirovat.

Při přechodu z prvního stupně na druhý stupeň se na většině základních škol žáci potkávají s novým učitelem výtvarné výchovy. Učitel se setkává s novými žáky, kteří byli na prvním stupni školy v jednotlivých třídách i ročnících vedeni odlišnými výtvarnými přístupy. Úkolem učitele je sjednotit výtvarný jazyk a výtvarné myšlení tak, aby si navzájem všichni porozuměli a mohli spolu sdílet záměry své tvorby. Pokud učitel výtvarné výchovy provází žáky od šesté až do deváté třídy, pak se šestá třída stává významným prostorem pro nový společný začátek. O dobrý start usilujeme i na naší škole.

Žáci ve výtvarné výchově nejen vnímají, tvoří a prožívají, ale učí se své záměry interpretovat ostatním. Nejlépe jsou tyto procesy rozpoznatelné v rozvíjení myšlení žáka, které pracuje s pojmy. Porozumět pojmu znamená, že jsme schopni ho vysvětlit ve vztahu k jiným pojmům. Postupným osvojováním si výtvarného jazyka žáci dokážou porozumět kognitivním obsahům tvorby, rozvíjí svoji vizuální gramotnost a vyhodnocují svoji práci na základě autonomního hodnocení a společné reflexe.

Cíle setkání:

  • Podělit se s pedagogy o zkušenosti z hledání cesty, jak naplňovat očekávané výstupy výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ v praxi.
  • Sdílet inspirace v podobě výtvarných úkolů a námětů, které podněcují rozvoj výtvarného myšlení žáka.
  • Poukázat na význam kognitivních cílů ve výtvarné výchově a doložit jejich dopad na rozvoj kreativity žáka.

Obsah setkání:

  • Představení dvou úvodních bloků výtvarné výchovy v šestých třídách na ZŠ Kunratice.
  • Rozbor pojmové a vztahové analýzy ve výtvarné výchově na konkrétním příkladu (příklad předkládání pojmů žákům ve vzájemných vztazích a logické struktuře).
  • Ukázka sběru dat a vyhodnocování důkazů učení žáka v krátkodobém hledisku (v rámci vyhodnocení výtvarného úkolu) i z dlouhodobého hlediska (dopad učení na žáka od šesté do deváté třídy).

Setkání je zdarma.

Lektorka:

Mgr. Kateřina Círová, Dis. – učitelka výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ Kunratice

Další webináře lektoraMgr. Kateřina Círová, Dis.

Žádný další webinář lektora nebyl nalezen.