Domů > Webináře > Webináře s klíčovým slovem „APIV A“

Webináře

Webináře s klíčovým slovem APIV A

Vysílali jsme 25. 8. 2020 14:00–15:00
Obsah webináře bude zaměřen na získání informací o symptomatice Poruch autistického spektra (PAS) a dopadech této diagnózy do vzdělávání. Budou představeny…
Lektor/ka: Mgr. Zuzana Žampachová
Vysílali jsme 9. 6. 2020 16:00–17:00
Jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou? Jaké formy k tomu lze použít a jakých zásad se držet?
Lektoři: Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana Grohmanová, Mgr. Ivana Uhrová
ZRUŠENO 26. 5. 2020 13:00–14:00
Změny ve výkazech pro rok 2020, legislativa, změna číselníku s podpůrnými opatřeními, normativy, nejčastější chyby při vykazování podpůrných opatření (na co si…
Lektor/ka: Ing. Alena Tůmová
Vysílali jsme 19. 5. 2020 14:00–15:00
Zkušené lektorky Mgr. Markéta Benoniová a PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D. pohovoří o speciálně vzdělávacích potřebách dětí/žáků/studentů s tělesným postižením nebo…
Lektoři: Mgr. Markéta Benoniová, PhDr. Dušana Chrzová
Vysílali jsme 12. 5. 2020 10:00–11:00
Co jsou poruchy zraku a jak se projevují? Proč je důležitá včasná diagnostika? S podpůrnými opatřeními u sluchově postižených žáků nás seznámí Mgr. Jana…
Lektoři: Mgr. Jana Janková, Mgr. Václav Chmelíř
Vysílali jsme 5. 5. 2020 13:00–14:00
V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni nejen s aktuálními informacemi souvisejícími se vzděláváním žáků s LMP (aktuální legislativa), ale…
Lektoři: PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.
Vysílali jsme 28. 4. 2020 15:00–16:00
PhDr. Marta Franclová Ph.D. nám předloží jednoduché postupy, jak realizovat smysluplně pedagogickou diagnostiku v omezeném čase vyučovací hodiny, jak vést o…
Lektor/ka: PhDr. Marta Franclová Ph.D.
Vysílali jsme 7. 4. 2020 9:00–10:00
V rámci semináře si spolu s Mgr. Janou Mrázkovou ujasníme, jakým způsobem škola identifikuje žáky na 1. stupni PO, jaká je role učitelů a poradenských…
Lektor/ka: Mgr. Jana Mrázková
Vysílali jsme 10. 3. 2020 14:00–15:00
Jak nastavit služby ŠPP ve škole a jakými pravidly se řídit? Která preventivní opatření mohou zabránit neprospěchu žáků nebo jejich rizikovému chování? Tyto i…
Lektor/ka: PhDr. Jana Zapletalová
Vysílali jsme 3. 12. 2019 15:00–16:00
Webinář komplexně představuje problematiku PAS a zaměřuje se i na téma vzdělávání v českém školském systému a na současnou legislativu.
Lektor/ka: Mgr. Zuzana Žampachová
Vysílali jsme 11. 11. 2019 14:00–15:00
Zařazování dětí mladších 3 let do MŠ, denní režim v samostatné nebo ve věkově smíšené třídě za přítomnosti dětí mladších 3 let, principy práce s dětmi a význam…
Lektoři: Bc. Jana Smolková, Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 22. 10. 2019 8:00–11:00
JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve…
Lektor/ka: JUDr. Hana Poláková
Vysílali jsme 25. 9. 2019 16:00–19:00
Jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou? Jaké formy k tomu lze použít a jakých zásad se držet?
Lektoři: Mgr. Jana Mrázková, Mgr. Hana Grohmanová, Mgr. Ivana Uhrová
Zobrazeno 20 z 33 položek