Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky

Lektor Mgr. Petra Pšeničková
Vysílali jsme16. 6. 2016 20:00–21:00
Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ seriál tří článků o tom, jak pracovat s geometrickými tvary ve speciálních třídách. V hodinovém webináři vyzdvihne aktivity, které jsou vhodné pro předškolní děti a žáky 1. období na ZŠ.

Cíle setkání:

  • Pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné.
  • Zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí v oblastech sluchového vnímání, zrakového vnímání, řeči, předmatematických představ, orientace a motoriky.
  • Předat učitelům mateřských škol hotový materiál.
Komu je setkání určeno:
  • učitelům všech typů mateřských škol, učitelům 1. třídy základní školy, učitelům přípravných tříd;
  • rodičům předškoláků a prvňáčků.

Setkání je ZDARMA.

Program:

  • Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy?
  • Jak na téma GEOMETRICKÉ TVARY  s předškoláky rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, řeč, orientaci, předmatematické dovednosti a grafomotoriku.
  • Nabídnu vám také ukázku pracovních listů, kterými můžete aktivity doplnit ať už ve školkovém/školním prostředí nebo formou domácího procvičování.
  • Diskuze, výměna zkušeností.
  • Tipy na výrobu pomůcek.
Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS. – speciální pedagožka, lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky; poradenství pro předškoláky, školáky a jejich rodiče;  posuzování školní zralosti, intervence u dětí se specifickými poruchami učení a chování; lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků; vedoucí školního poradenského pracoviště na ZŠ; absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze; 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství


Užitečné odkazy: