Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnozou dyslexie a méně zdatné čtenáře

Lektor Mgr. Petra Pšeničková
Vysílali jsme16. 11. 2016 20:00–21:00
Dyslexii se v rámci online setkání věnujeme průběžně. Jaké rady nám dá Mgr. Petra Pšeničková, která s těmito žáky pracovala jako speciální pedagog a nadále vede poradenskou činnost pro učitele, rodiče a děti? Mezitím se můžete podívat, jaké rady dává ve svých praktických článcích na Metodickém portálu RVP.CZ. Někteří žáci bezchybně čtou, a zároveň nevnímají obsah čteného. Jak jim pomoci?

Dyslexii se v rámci online setkání věnujeme průběžně. Jaké rady nám dá Mgr. Petra Pšeničková, která s těmito žáky pracovala jako speciální pedagog a nadále vede poradenskou činnost pro učitele, rodiče a děti? Mezitím se můžete podívat, jaké rady dává ve svých praktických článcích na Metodickém portálu RVP.CZ.

Někteří žáci bezchybně čtou a zároveň nevnímají obsah čteného? Jak jim pomoci?

Cíle setkání:
  • Pomoci žákům zvládnout techniku čtení a orientovat se na obsah čteného,
  • zvyšování kompetencí učitelů – osvojení si aktivit pro práci s textem pro méně zdatné čtenáře.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům speciálních škol, rodičům dětí – kterým jde hůře čtení.
Setkání je zdarma.
Program:
  • dyslexie a její projevy
  • technika čtení
  • porozumění obsahu čteného
  • méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnozou dyslexie a méně zdatné čtenáře
  • rozvíjení zrakového a sluchového vnímání jako dobrý základ pro zvládnutí nároků na techniku čtení a později na vnímání obsahu čteného
  • diskuze, výměna zkušeností
Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS. – speciální pedagožka, lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky; poradenství pro předškoláky i školáky, jejich rodiče a učitele; posuzování školní zralosti; lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků; absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze; 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 6 let v poradenství.


Užitečné odkazy (postupně doplníme):