Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

ROZVÍJÍME DĚTI VE ZRAKOVÉM A SLUCHOVÉM VNÍMÁNÍ OD PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Lektor Mgr. Petra Pšeničková
Vysílali jsme6. 2. 2014 20:00–21:00
Čtvrtek 6. 2. 2014, 20:00 Zrakové vnímání je jednou z oblastí, které žák potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohl úspěšně naučit číst a psát. Zrakem přijímáme nejvíce informací z našeho okolí. V předškolním věku rozvíjíme oblast vnímání barev a tvarů, zrakového rozlišování, zrakové analýzy a syntézy, figury a pozadí, očních pohybů a zrakové paměti. [1]

Cílem webináře bylo ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté dovednosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání. Oslabení výše zmíněných oblastí bývá zdrojem snížené schopnosti naučit se čtení, psaní a počítání a také podkladem pro vznik specifických poruch učení. Webinář byl zaměřen tak, aby každá oblast byla krátce vysvětlena po teoretické stránce a poté zůstal prostor pro představení praktických aktivit.

Webinář připravila a lektorsky vedla Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Všechny podrobnosti k setkání (včetně prezentace lektorky a užitečných odkazů) najdete v pohledu modulu Digifolio – http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=7449.