Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Záměny písmen ve čtení i psaní – Jak na to?

Lektor Mgr. Petra Pšeničková
Vysílali jsme8. 9. 2016 20:00–21:00

Zaměňují žáci písmena b x d? Jak sladit jednotlivé podpůrné kroky podle náročnosti?

Cíle setkání:
 • Pomoci žákům snadno a rychle rozlišit tiskací podobu malých písmen b x d x p.
 • Zvýšit kompetence učitelů – osvojení si aktivit pro rozvoj zrakového rozlišování a prostorového vnímání jako předpokladu pro správné rozlišení tvarů písmen.
Komu je setkání určeno:
 • učitelům 1. a 2. běžné třídy ZŠ, ale i vyšších ročníků,
 • učitelům speciálních škol,
 • rodičům dětí, které v této oblasti chybují.

Setkání je ZDARMA.

Program:
 • Co ovlivňuje rozlišování a fixování písmen b x d x p?
 • Zrakové rozlišování a fixování písmene b  izolovaně (ve slově se nevyskytuje písmeno d, p).
 • Zrakové rozlišování a fixování písmene d  izolovaně (ve slově se nevyskytuje písmeno b, p).
 • Zrakové a hmatové porovnávání písmen b x d x p.
 • Zrakové rozlišování a fixování písmen b, d, p hromadně (uvedená písmena se vyskytují v jednom slově).
 • Rozvíjení prostorového vnímání, zrakového rozlišování.
Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS. – speciální pedagožka, lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky; poradenství pro předškoláky, školáky a jejich rodiče;  posuzování školní zralosti, intervence u dětí se specifickými poruchami učení a chování; lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků; vedoucí školního poradenského pracoviště na ZŠ; absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze; 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství


Užitečné odkazy (postupně doplníme):