Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Průvodce Průvodcem upraveným RVP ZV

Lektoři Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek
Vysílali jsme21. 9. 2016 20:00–21:00
Anotace:
Provedeme vás jako průvodci webovou aplikací „Průvodce upraveným RVP ZV“. Ukážeme všechny jeho možnosti, které při zběžném prohlédnutí mohou zůstat skryty. Seznámíme vás se všemi jeho funkcemi a nabídneme pohled do budoucna, co dalšího se připravuje a můžete očekávat. Smyslem této nabídky je jediné: Přání, aby vám sloužil při úpravách ŠVP a výuce podle něj co nejlépe. Celý webinář bude vlastně jedním velkým rozhovorem plným otázek, odpovědí a příkladů. Těšíme se, že se připojíte.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno obecně všem pedagogům, kteří se nějakým způsobem podílí na úpravách ŠVP v souvislosti se změnou RVP ZV. Kdyby byl svět nejlepším z možných světů, mohli bychom napsat, že webinář je určen všem pedagogům. Jsme přesvědčeni, že jej využijí především koordinátoři ŠVP, výchovní poradci, vedení škol a pedagogové, kteří se ve své práci setkávají se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.
Doufáme, že přispějeme k rozšíření povědomí o této užitečné formě metodické podpory ze strany NÚV.

Setkání je ZDARMA.

Lektoři:
Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek
Pracují jako stálý tandem Doubková – Tomek (D&T DaT). Oba jsou pedagogové s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejich oblíbenými tématy jsou především výukové metody, tvorba a inovace školních vzdělávacích programů a práce s motivací žáků i dospělých – učitelů i jiných pracovníků. Působí jako lektoři DVPP, a to i prostřednictvím moderních technologií (včetně eLearningu). Autoři různých článků, publikací a knih. Poskytují školám konzultace a metodickou podporu. Působí také jako koučové a mentoři v různých oblastech nejen ve školství.
 
Mgr. Tomáš Pavlas
Jeden z tvůrců a architektů Průvodce upraveným RVP ZV již v roce 2013 i v roce 2016. Podílí se na metodické podpoře související nejen s úpravami RVP, ale i s využíváním InspIS ŠVP pro úpravy ŠVP.

Užitečné odkazy: