Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Proč je užitečné myslet pozitivně při vzdělávání

Lektoři PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková
Vysílali jsme20. 5. 2015 20:00–21:00
Středa 20. 5. 2015, 20:00 „Věříme, že po skončení webináře budete mít přinejmenším námět na přemýšlení, na reflexi vlastních postojů a postupů a v lepším případě také motivaci k seberozvoji s využitím doporučení a zkušeností, které v průběhu setkání zazní,“ říkají lektoři.

Psychohygieně jsme se na online setkáních už věnovali dvakrát. Jaký úhel pohledu si pro nás připravili lektoři Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek? Jistě komplexní, jak už jsme u této lektorské dvojice zvyklí.

Pozitivní přístup při vzdělávání může vypadat jako hodně teoretická, možná idealistická myšlenka. Webinář však vznikal postupně několik let a odráží ryze praktické zkušenosti lektorů s efektivitou případně neefektivitou vzdělávání související se základním nastavením vzdělavatele.

V průběhu webináře předložíme argumenty vycházející jak z nejmodernějších poznatků pedagogiky a psychologie, tak z pedagogické činnosti s dětmi i dospělými. Ukážeme si, jak vnímá úspěchy i neúspěchy pozitivně nastavený pedagog a čím se liší od těch, kteří vidí problémy a selhání i tam, kde nejsou. Pokusíme se ukázat na příkladech, jak pozitivní myšlení ovlivňuje plánování, řízení i hodnocení výuky.

Věříme tomu, že to vše povede k vašemu přesvědčení, že pozitivní tvůrčí myšlení je něco, k čemu stojí za to se přibližovat a co se dá do jisté míry i naučit.

Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno především učitelům a vedoucím školským pracovníkům (přiznáváme, že hlavním důvodem, proč se s ním na vás obracíme, je přesvědčení, že pozitivní myšlení učitelů je mimořádně užitečné pro žáky).
Setkání je ZDARMA.
Lektoři:
Karel Tomek, Anna Doubková
Oba jsme měli v průběhu let, po která se věnujeme vzdělávání, mnoho příležitostí učit se od kolegů i od svých žáků a studentů. Naše přesvědčení o užitečnosti pozitivního myšlení ve vzdělávání pramení z pozorování mnoha situací, ve kterých byla možnost volby mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbou, mezi pozitivním a negativním pohledem na věc, na problém, na situaci, na člověka. Pozitivní přístup se ukázal téměř vždy jako užitečnější.
Užitečné odkazy: