Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak na inovace ŠVP II.

Lektoři Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek
Vysílali jsme19. 5. 2021 20:00–21:00
Jak zajistit, aby se z ŠVP nestal časem muzejní exponát? Jak zajistit, aby ŠVP stále odrážel realitu školy, potřeby žáků i představy rodičů a zřizovatele? Jak využít potenciálů, nápadů a tvořivosti všech pedagogů školy? Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek se s námi již podruhé podělí o svá doporučení.

Anotace:

Hlavním tématem webináře je tvorba a úpravy osnov vyučovacích předmětů v rámci inovací ŠVP inspirovaných jak změnami RVP ZV, tak zkušenostmi škol s distanční výukou i výsledky vyhodnocování dosavadního ŠVP. Lektoři vám nabídnou zkušenosti získané za dobu realizace výuky podle vlastních ŠVP na různých školách, nástroje pro tvorbu a úpravy osnov vyučovacích předmětů tak, aby docházelo k postupnému rozvoji výstupů. Ukáží také možnosti, jak dosáhnout při úpravách ŠVP stručnosti, jasnosti, srozumitelnosti osnov vyučovacích předmětů. Uvedou účastníky do systému InspIS, který ČŠI nabízí školám k využití pro editaci ŠVP.

V tomto webináři bychom se rádi věnovali podrobněji  tvorbě osnov vyučovacích předmětů a proto bude webinář primárně určen pro základní školy případně SŠ. 

Komu je webinář určen:

Setkání je určeno obecně všem pedagogům, kteří se nějakým způsobem podílí na úpravách ŠVP v souvislosti se změnou RVP ZV. Jsme přesvědčeni, že jej využijí především koordinátoři ŠVP, výchovní poradci, vedení škol a pedagogové, kteří se ve své práci setkávají se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.

Setkání je ZDARMA.

Lektoři:

Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

Pracují jako stálý tandem Doubková – Tomek (D&T DaT). Oba jsou pedagogové s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejich oblíbenými tématy jsou především výukové metody, tvorba a inovace školních vzdělávacích programů a práce s motivací žáků i dospělých – učitelů i jiných pracovníků. Působí jako lektoři DVPP, a to i prostřednictvím moderních technologií (včetně eLearningu). Autoři různých článků, publikací a knih. Poskytují školám konzultace a metodickou podporu. Působí také jako koučové a mentoři v různých oblastech nejen ve školství.