Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Spektrum vzdělávacích metod

Lektoři PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková
Vysílali jsme26. 2. 2015 20:00–21:00
Čtvrtek  26. 2. 2015, 20:00 Každý z nás, pedagogů, denně řeší otázku, jak naučit žáky tomu, čemu se naučit mají, za situace, kdy dobře víme, že každý žák je jiný. Výukové situace se neustále mění. Pod rukama se nám proměňují i témata, kterým se ve výuce věnujeme. O úspěchu nebo neúspěchu naší práce rozhoduje kromě jiného i to, jak bohatý je výběr metod, které ovládáme. Bohatý výběr však je potřeba podpořit pedagogickou dovedností zvolit tu „správnou“ metodu. Prakticky to znamená pro konkrétní žáky v konkrétní situaci použít nejvhodnější metodu. Chce to zkušenost a také „pořádek na pracovišti”.

Máte přehled o moderních výukových metodách? Dokážete používat různé metody s ohledem na výukové situace? Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek vám pomohou rozšířit vaše profesní portfolio a utřídit znalosti o vzdělávacích metodách.

V průběhu našeho setkání vám nabídneme pohled na metody a formy práce vycházející z mnohaleté učitelské i metodické zkušenosti. Naším cílem je představit vám efektivní a relativně jednoduchý systém. Ten vychází z přesvědčení, že existuje zásadní vazba mezi cíli výuky a metodami a formami práce, které pro dosažení těchto cílů používáme.

Během setkání se také seznámíte s nástrojem „Duhové metody”. Ten je určen pro snadný výběr metod ve vztahu k úrovním vzdělávacích cílů.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům všech stupňů škol, zástupcům vedení škol a školských zařízení, ale i veřejnosti, která se zajímá o současné trendy ve vzdělávání.
Setkání je ZDARMA.

Lektoři:

Karel Tomek, Anna Doubková

Užitečné odkazy (bude postupně doplněno):