Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Webináře se štítkem mateřská škola

Začínáme za
Vysíláme živě19. 10. 2021 17:00–18:00
Lektor Mgr. Hana Splavcová
Budeme diskutovat nad otázkami, kdy a jak je vhodné nebo dokonce žádoucí podporovat rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí raného věku a proč. Lektorka: Mgr. Hana Splavcová
 
Vysílali jsme14. 9. 2021 17:00–18:00
Lektor Mgr. Alena Kroupová
Náplní webináře budou příklady z praxe mateřských škol při zavádění formativního hodnocení. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová
 
Vysílali jsme31. 8. 2021 14:00–15:00
Lektor Mgr. Hana Splavcová
Webinář se zaměří na podporu dětí cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, a to z pohledu právních předpisů, RVP PV, ŠVP i vlastního průběhu vzdělávání. Lektorka: Mgr. Hana Splavcová
 
Vysílali jsme15. 6. 2021 14:00–15:00
Lektor Mgr. Hana Splavcová
Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí. Budeme se věnovat odbourávání mýtů, které brání vytváření dobrého klimatu mateřské školy a přijetí každého dítěte bez předsudků a vnitřního odmítání. Budeme se společně učit klást sobě i druhým správné…
 
Vysílali jsme15. 4. 2020 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
A ještě jednou lektor Mgr., Bc. Michael Novotný – tentokrát nám pomůže rozhýbat těla. Těšte se a připravte si cvičební úbory!
 
Vysílali jsme11. 11. 2019 14:00–15:00
Lektoři Bc. Jana Smolková, Mgr. Hana Splavcová
Zařazování dětí mladších 3 let do MŠ, denní režim v samostatné nebo ve věkově smíšené třídě za přítomnosti dětí mladších 3 let, principy práce s dětmi a význam volné hry.
 
Vysílali jsme16. 10. 2019 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný.
 
Vysílali jsme21. 2. 2019 20:00–21:00
Lektoři Mgr. Kristýna Pešáková, Mgr. Lucie Čechovská
Lektorky Kristýna Pešáková a Lucie Čechovská už inspirovaly v lednu učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Jak si ale povídat o genderové otázce s předškolními dětmi a jak dodržovat pravidla genderové vyváženosti výchovného procesu v MŠ?
 
Vysílali jsme13. 2. 2019 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Michael Novotný. Nejen dramatickou výchovou je učitel mateřské školy živ :)
 
Vysílali jsme9. 1. 2019 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Pokračování prezentace konkrétních her a činností napříč dramatickými metodami tak, jak mají být vhodně aplikovány do dramatické lekce v mateřské škole. Lektor Mgr. Michael Novotný.
 
Vysílali jsme24. 10. 2018 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Standardně inspirativní setkání s Michaelem Novotným nabité praktickými náměty a inspirací pro práci s předškoláky.
 
Vysílali jsme11. 4. 2018 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Že toho o tvořivé dramatice v MŠ ví Mgr. Michael Novotný spoustu, nás přesvědčil ve svých článcích (https://goo.gl/qVktbm). Jaké aktivity si zvolil pro svůj druhý webinář (https://goo.gl/C9vkiZ) s tímto tématem?
 
Vysílali jsme28. 2. 2018 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Směs aktivit pro práci s dětmi v MŠ – výtvarných, pracovních, environmentálních, pohybových, dramatických nebo matematických. To vše pod taktovkou Mgr. Michaela Novotného, lektora a autora mnoha metodických článků (https://goo.gl/bmvjim).
 
Vysílali jsme3. 5. 2017 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Mgr. Michael Novotný nás letos již potřetí nechá nahlédnout do své zásobárny inspirativních námětů na aktivity v mateřské škole. Po pohybových chvilkách a tvořivé dramatice si pojďme společně vyzkoušet nějaký ten pokus!
 
Vysílali jsme5. 4. 2017 20:00–21:00
Lektor Mgr. Michael Novotný
Mgr. Michael Novotný nám letos v rámci online setkání představil tvořivou dramatiku v MŠ. Jaké je jeho pojetí pohybových chvilek a hravých aktivit s předškolními dětmi? Nenechte si ujít hodinku plnou inspirace a nápadů!
 
1