Domů > Webináře > Webináře s klíčovým slovem „mateřská škola“

Webináře

Webináře s klíčovým slovem mateřská škola

Vysílali jsme 5. 10. 2022 20:00–21:00
Mgr. Jana Rohová nás seznámí se specifickými potřebami dítěte-cizince, dítěte předškolního věku. Doporučí podporující zdroje a provede nás základními kroky k…
Lektor/ka: Mgr. Jana Rohová
Vysílali jsme 21. 9. 2022 20:00–21:00
Chcete se seznámit s osvědčenými odpočinkovými aktivitami, které pravidelně realizuje PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D s dětmi v mateřské škole? Tak tento…
Lektor/ka: PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D
Vysílali jsme 29. 3. 2022 18:00–19:00
Ukázky příkladů formativního hodnocení z praxe učitelů mateřských škol, které budou komentovány zkušenou lektorkou. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová
Lektor/ka: Mgr. Alena Kroupová
Vysílali jsme 26. 1. 2022 20:00–21:00
NÁHRADNÍ TERMÍN. Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Mgr., Bc. Michael Novotný.
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Vysílali jsme 25. 1. 2022 17:00–18:00
Cílem webináře je pomoci učitelům v mateřských školách uchopit možnosti, které přináší průběžné pedagogické diagnostikování bez ohledu na konkrétně zvolený…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 19. 1. 2022 20:00–21:00
Mgr., Bc. Michael Novotný nás i letos nechá nahlédnout do své zásobárny inspirativních námětů na aktivity v mateřské škole. Po pohybových chvilkách si pojďme…
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Vysílali jsme 9. 11. 2021 17:00–18:00
Budeme diskutovat nad tím, na co je nutné se v pedagogickém diagnostikování zaměřovat, abychom podporovali celkový rozvoj každého dítěte. Seznámíme účastníky s…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 19. 10. 2021 17:00–18:00
Budeme diskutovat nad otázkami, kdy a jak je vhodné, nebo dokonce žádoucí podporovat rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí raného věku a…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 14. 9. 2021 17:00–18:00
Náplní webináře budou příklady z praxe mateřských škol při zavádění formativního hodnocení. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová
Lektor/ka: Mgr. Alena Kroupová
Vysílali jsme 31. 8. 2021 14:00–15:00
Webinář se zaměří na podporu dětí cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, a to z pohledu právních předpisů, RVP PV, ŠVP i vlastního průběhu…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 15. 6. 2021 14:00–15:00
Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí. Budeme se věnovat odbourávání mýtů, které brání vytváření…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 15. 4. 2020 20:00–21:00
A ještě jednou lektor Mgr., Bc. Michael Novotný – tentokrát nám pomůže rozhýbat těla. Těšte se a připravte si cvičební úbory!
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Vysílali jsme 11. 11. 2019 14:00–15:00
Zařazování dětí mladších 3 let do MŠ, denní režim v samostatné nebo ve věkově smíšené třídě za přítomnosti dětí mladších 3 let, principy práce s dětmi a význam…
Lektoři: Bc. Jana Smolková, Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 16. 10. 2019 20:00–21:00
Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný.
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Vysílali jsme 21. 2. 2019 20:00–21:00
Lektorky Kristýna Pešáková a Lucie Čechovská už inspirovaly v lednu učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Jak si ale povídat o…
Lektoři: Mgr. Kristýna Pešáková, Mgr. Lucie Čechovská
Vysílali jsme 13. 2. 2019 20:00–21:00
Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Michael Novotný. Nejen dramatickou výchovou je…
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Vysílali jsme 9. 1. 2019 20:00–21:00
Pokračování prezentace konkrétních her a činností napříč dramatickými metodami tak, jak mají být vhodně aplikovány do dramatické lekce v mateřské škole. Lektor…
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Vysílali jsme 24. 10. 2018 20:00–21:00
Standardně inspirativní setkání s Michaelem Novotným nabité praktickými náměty a inspirací pro práci s předškoláky.
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Vysílali jsme 11. 4. 2018 20:00–21:00
Že toho o tvořivé dramatice v MŠ ví Mgr. Michael Novotný spoustu, nás přesvědčil ve svých článcích (https://goo.gl/qVktbm). Jaké aktivity si zvolil pro svůj…
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Vysílali jsme 28. 2. 2018 20:00–21:00
Směs aktivit pro práci s dětmi v MŠ – výtvarných, pracovních, environmentálních, pohybových, dramatických nebo matematických. To vše pod taktovkou Mgr.…
Lektor/ka: Mgr. Michael Novotný
Zobrazeno 20 z 22 položek