Domů > Webináře > Webináře s klíčovým slovem „APIV A“

Webináře

Webináře s klíčovým slovem APIV A

Vysílali jsme 29. 3. 2022 18:00–19:00
Ukázky příkladů formativního hodnocení z praxe učitelů mateřských škol, které budou komentovány zkušenou lektorkou. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová
Lektor/ka: Mgr. Alena Kroupová
Vysílali jsme 22. 3. 2022 20:00–21:00
Webinář poskytuje ukázky využití digitálních technologií v situacích, kdy mohou představovat nástroj individualizace výuky v heterogenní třídě. Lektorky: Mgr.…
Lektoři: PhDr. Renata Votavová, Mgr. Alice Kourkzi Kašlíková
Vysílali jsme 8. 3. 2022 13:00–14:00
Dopady distanční výuky na zdraví žáků a možnosti podpory ze strany školního poradenského pracoviště. Příklady práce s Doporučením. Lektorka: PhDr. Jana…
Lektor/ka: PhDr. Jana Zapletalová
Vysílali jsme 22. 2. 2022 16:00–17:00
V průběhu webináře se dozvíte jak docílit efektivní komunikace mezi školou a rodinou, jak budovat vzájemně dobré vztahy při respektování rolí rodič–škola.…
Lektoři: Mgr. Hana Grohmanová, Mgr. Ivana Uhrová
Vysílali jsme 1. 2. 2022 11:00–12:00
Novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu…
Lektor/ka: JUDr. Hana Poláková
Vysílali jsme 14. 9. 2021 17:00–18:00
Náplní webináře budou příklady z praxe mateřských škol při zavádění formativního hodnocení. Lektorka: Mgr. Alena Kroupová
Lektor/ka: Mgr. Alena Kroupová
Vysílali jsme 7. 9. 2021 14:00–15:00
Webinář představí problematiku PAS v kontextu vzdělávání a karierového poradenství, přičemž se bude soustředit na problematiku přechodu těchto žáků ze…
Lektor/ka: Mgr. Zuzana Žampachová
Vysílali jsme 31. 8. 2021 14:00–15:00
Webinář se zaměří na podporu dětí cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, a to z pohledu právních předpisů, RVP PV, ŠVP i vlastního průběhu…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 24. 8. 2021 9:00–10:00
Rozdíl mezi dysfázií a poruchami učení jako primární diagnózou. Možnosti diagnostiky vzdělávacích potřeb u žáků s dysfázií a SPU. Možnosti využití podpůrných…
Lektor/ka: Mgr. Jiřina Jehličková
Vysílali jsme 29. 6. 2021 16:00–17:00
Reálné příklady formativního hodnocení ze základních škol budou komentovány zkušeným odborníkem, který se dlouhodobě problematikou hodnocení zabývá. Lektor:…
Lektor/ka: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Vysílali jsme 22. 6. 2021 14:00–15:00
Představení jednoduchých postupů, jak realizovat smysluplně pedagogickou diagnostiku v omezeném čase vyučovací hodiny; předávání zkušeností, jak vést o tom…
Lektor/ka: PhDr. Marta Franclová Ph.D.
Vysílali jsme 15. 6. 2021 14:00–15:00
Zdravé klima jako jedna ze základních podmínek pro kvalitní vzdělávání (nejen) dvouletých dětí. Budeme se věnovat odbourávání mýtů, které brání vytváření…
Lektor/ka: Mgr. Hana Splavcová
Vysílali jsme 2. 3. 2021 15:00–16:00
Primárním obsahem webináře budou poslední změny v poskytování podpůrných opatření a jejich dopad na pedagogické pracovníky. Lektorka: JUDr. Hana Poláková.
Lektor/ka: JUDr. Hana Poláková
Vysílali jsme 16. 2. 2021 13:00–14:00
Jak vnímali rodiče žáků domácí výuku na konci období uzavření škol na jaře 2020? Jak vypadá prognóza vývoje situace pro rodiny a podpůrné služby? Lektorka:…
Lektor/ka: PhDr. Jana Zapletalová
Vysílali jsme 2. 2. 2021 16:00–17:00
Jak správně pracovat se školskou matrikou? Jak se připravit na další sběr na podzim v roce 2021? Školní matriku nám podrobně osvětlí Ing. Alena Tůmová.
Lektor/ka: Ing. Alena Tůmová
Vysílali jsme 26. 1. 2021 13:00–14:00
Jak postupují školy (především v zahraničí) při prevenci a intervenci rizikového a agresivního chování? S výsledky výzkumů nás seznámí Mgr. Pavel Dosoudil.
Lektor/ka: Mgr. Pavel Dosoudil
Vysílali jsme 8. 12. 2020 16:00–18:00
Co umožňuje tzv. plánování pozpátku, kdy od jasného cílového stavu plánujeme postupné kroky, jejich průběžné vyhodnocování a poskytování efektivní zpětné vazby…
Lektor/ka: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Vysílali jsme 29. 9. 2020 14:00–15:00
Vymezíme si pojmy pedagogická diagnostika, sumativní hodnocení, formativní hodnocení a jejich význam. Budeme se věnovat různým formám hodnocení, které…
Lektoři: Jana Smolková, Mgr. Alena Kroupová
Vysílali jsme 22. 9. 2020 14:00–15:00
Kulturu školy spoluutváří pedagogická kultura jednotlivých učitelů. Webinář bude zaměřen na self-efficacy učitelů pro společné vzdělávání. Lektorka: PhDr.…
Lektor/ka: PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.
Vysílali jsme 8. 9. 2020 15:00–16:00
Dětí s narušenou komunikační schopností stále přibývá. Dozvíte se, v čem jsou specifické jejich vzdělávací potřeby a jaké jsou možnosti a způsoby nastavování…
Lektor/ka: Mgr. Jiřina Jehličková
Zobrazeno 20 z 33 položek